U proteklom sazivu Općinskog vijeća Lukavac, tačnije 18. jula 2016. godine, tadašnji vijećnik Vanja Osmanović (SDP BiH) postavio je vijećničko pitanje “Kakav je status sportsko-rekreativnog centra kod spomenika Macan Marije?”, ali odgovor nije dobio u toku obavljanja mandata.

Na 4. redovnoj sjednici OV Lukavac identično pitanje uputio je vijećnik Jakub Mahovkić (SDP BiH) nadajući se da će odgovor dobiti u vrijeme trajanja vijećničkog mandata.

Naime, prema informacijama sa kojima raspolažemo, sportsko-rekreativni centar kod spomenika Macan Marija, u čijem sastavu se nalazi šest teniskih terena i jedan fudbalski teren iznajmljen je u privatne svrhe na period od 10 godina, a taj period je istekao.

Vijećnik SDP-a traži od Službe za geodetske i imovinsko-pravne odnose i od Stručne službe općinskog načelnika da u skladu sa svojim ovlaštenjima provjere navedene informacije.

Ukoliko se navodi pokažu istinitim, potrebno je pronaći odgovorna lica zbog kojih se zemlja u vlasništvu općine i sportsko-rekreativna infrastruktura, na nelegalan način daju na upotrebu u privatne svrhe i time u znatnoj mjeri oštećuje budžet općine.

Komentari