U ponedjeljak,  28.12.2020., je ponovo primjećeno povećano zagađenje rijeke Spreče nizvodno od Lukavca. Kako navodi lokalno stanovništvo, uz rijeku se osjeti miris benzola, a primjećene su i mrtve i ‘ošamućene’ ribe. Ovakve situacije se nerijetko dešavaju na rijeci Spreči, a jedna takva situacija je bila i prije otprilike mjesec dana.

 

Centar za ekologiju i energiju je uputio zahtjev za inspekcijski nadzor Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog Kantona.

„Tražimo od relevatnih institucija i inspekcije da izađu na teren, uzmu uzorke vode i uginule ribe i preduzmu sve raspoložive mjere i postupke u skladu sa Zakonom i ovlaštenjima, te da javnost obavijeste o rezultatima kontrole.“, izjavili su predstavnici ispred Centra za ekologiju i energiju, Tuzla.

Poznato je da je zagađenje rijeke Spreče veoma ozbiljan i alarmantan problem, posebno u dijelu nizvodno od Lukavca. Analize kvaliteta vode rijeke Spreče koje je Centar za ekologiju i energiju uradio tokom prošle godine u sklopu Eko BiH projekta koji finansira Evropska unija i kampanje “Voda za sve!“, su pokazale prekomjerne koncentracije zagađujućih materija i teških metala u rijeci, a analize Federalnog agropedološkog zavoda su utvrdile postojanje organskih polutanata i teških metala i u okolnom zemljištu uz rijeku Spreču. Sve ovo upućuje na realnu opasnost da ovi teški metali dospiju u hranidbeni lanac i negativno utiču na ljudsko zdravlje.

Dakle, neophodno je hitno uključivanje svih relevatnih aktera u zaštitu i očuvanje naše rijeke Spreče i rješavanje ovog velikog problema.

Komentari