Zdravstvene knjižice u Tuzlanskom kantonu polako idu u prošlost, a mijenjaju ih elektronske zdravstvene legitimacije. Do sada ih je, izdato oko 29 hiljada. Prednosti informatizacije zdravstva su nemjerljivi a benefiti će biti uočljivi kako za korisnike tako i za cjelokupan zdravstveni sistem jer će dovesti do značajnih ušteda. Nažalost, ovaj sistem na području grada Lukavca još neće zaživjeti jer nisu stvoreni tehnički preduslovi za njegovu uspostavu.

 

Reforma zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona je započela izdavanjem elektronskih iskaznica osiguranicima. U sistem su do sada uvezani UKC Tuzla, Opća bolnica Gračanica, svi domovi zdravlja, osim Lukavca.

  • Imamo domove zdravlja koji su već ranije koristili pojedine segmente informacionog sistema koji nije bio integrisan, ali su radili po tom principu. S druge strane imamo domove zdravlja koji još nikada nisu ni pokušali pokrenuti proces informatizacije unutar svojih ustanova i to će biti veliki izazov kako za menadžmente domova zdravlja, tako i za nas sa kantonalnog nivoa, jer ne smijemo dozvoliti da sistem ne zažili onako kako treba da bude – kaže Dajana Čolić, ministarica zdravstva TK.

Ovaj sistem na području Lukavca još neće zaživjeti jer nisu stvoreni tehnički preduslovi za njegovu uspostavu. Iako su 2014., kada je zvanično i počeo proces informatizacije, uradili jedan dio posla, narednih godina nije bilo kontinuiranih aktivnosti. Kako nam je rekla Sedija Arapčić, v.d. direktorice JZU Dom zdravlja Lukavac, menadžment ustanove zajedno sa predstavnicima gradske uprave čini maksimalne napore kako bi odgovorio ovom zadatku.

  • Mi smo voljni, mi želimo informatizaciju, međutim to je jedan veliki posao, to puno košta, a mi kao neprofitabilna organizacija nemamo toliko novca da bismo se mopgli sami finansirati – naglašava Arapčić.

Zbog toga će proces finansiranja informatizacije preuzeti osnivač, odnosno Grad Lukavac. Projekat je spreman, a bit će realizovan u tri faze.

  • Prva faza obuhvata opremu i radove na fizičkom i aktivnom dijelu mreže, odnosno instalacije koji počinjemo da radimo ovih dana. Drugi i treći dio projekta odnosi se na nabavku i instalaciju opreme te antivirusna zaštita, koja itekako košta – napominje Arapčić.

Krajnji rok za završetak informatizacije je kraj naredne godine jer od 2024. godine to je uslov za potpisivanje ugovora za Zavodom zdravstvenog osiguranja TK.

  • Postavljen je neki period do kraja 2023. godine kao obaveza da se završi sa procesom informatizacije, mi se nadamo da ćemo se „uklopiti“ u taj termin i da ćemo moći da se koristimo sa e-receptima i e-knjižicama, te olakšati našim uposlenicima i našim osiguranicima – dodaje Sedija Arapčić, v.d. direktorice JZU Dom zdravlja Lukavac.

Do sada je na TK izdato 29 hiljada elektronskih zdravstvenih knjižica.

Komentari