JU Dom zdravlja Lukavac Foto: www.dzlukavac.com
JU Dom zdravlja Lukavac - Foto: www.dzlukavac.com

Prateći naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravsztva FBiH i i Ministarstva zdravstva TK vezano za Korona virus, Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac obavještava sve pacijente na području općine da se u cilju provođenja mjera za sprečavanje i širenje zaraznih bolesti ( COVID-19 ), kao preventivne mjere uvodi sljedeće:

– Od 18.03.2020. godine u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Lukavac određuju se četiri punkta 

   za ulaz u zgradu i to:

  • Služba hitne medicinske pomoći
  • Porodična medicina
  • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
  • Glavni ulaz

gdje će pacijenti prije ulaska u prostorije JZU Dom zdravlja Lukavac biti obavezni prethodno se javiti medicinskom osoblju na punktu i ispuniti anketni upitnik. Ostali ulazi biti će privemeno zatvoreni.

Preporučuje se i dalje da većinu savjeta tražite telefonskim putem.

– U Službi medicine rada obustavlja se rad sistematskih pregleda radnika i izdavanje uvjerenja za oružje,

  a rade se ljekarska uvjerenja za posao, vozačke i sanitarne knjižice.

– Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba sa jednim timom radit će u dane vikenda: subotom i nedjeljom od 08:00 do 16:00 sati radi dostupnosti zdravstvene zaštite iz oblasti stomatologije.

– Brojevi telefona na koje građani mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa pojavom virusa Korona su sljedeći:

 

  • Služba hitne medicinske pomoći  035/553-394 ili 124 – Dostupan 24 sata

 

  • Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu  035/367-334 – Dostupan od 07:00 do 15:00 sati

Molimo za razumijevanje i odgovorno ponašanje u ovakvim situacijama, kako bi zadržali trenutnu dobru epidemiološku situaciju u  našim prostorijama.

Komentari