Zbog velikog broja građana koji ne izmiruju komunalne usluge , JP Rad Lukavac pokrenulo je akciju isključenja  sa sistema isporuke toplotne energije.

Nakon što su izvršene sve pripreme unutar preduzeća u skladu sa  zakonom  o komunalnim djelatnostima kako navodi direktor Nehrudin Osmić do sada je isključeno oko 20 korisnika.

“Mi smo po zakonu o komunalim djelatnostima izvršili sve pripreme u preduzeću tako da ne bude prigovora od strane korisnika. Kontaktirali smo inspekcijske službe i službu policijske uprave da ukoliko dođe do problema na terenu možemo tražiti asistenciju. Do sada nije bilo nikakvih problema, a naši radnici su nekoliko dana na terenu i iskuljučuju one korisnike koji imaju velika  dugovonja za usluge centralnog grijanja prema JP Rad Lukavac.” – rekao je direktor JP Rad Lukavac Nehrudin Osmić za RTV Lukavac.

JP Rad Lukavac - Foto: Lukavacki.ba
JP Rad Lukavac – Foto: Lukavacki.ba

Iako su dugovanja korisnika usluga velika, grejna sezona u Lukavcu nije upitna, a snadbjevanje toplotnom energijom vrši se kontinuirano i nema većih problema.  Trenutna dugovanja prema Termoelektrani iznose oko 600.000 KM, dok potraživanja JP Rad Lukavac od korisnika usluga iznose više od 7 miliona KM, javlja Radio-televizija Lukavac.

 

Komentari