JP Rad Lukavac
jp rad lukavac

JP Rad Lukavac putem medija objavit će ime i prezime svih dužnika ovom preduzeću za grijanje, a koji iznosi  milion KM za fizička i 300.000 KM za pravna lica, potvrdio je portparol JP Rad – Enver Mahmutović.

Sezona grijanja planirana je za 15. oktobar tekuće godine, ali zbog ogromnog duga građana Lukavca prema JP Rad Lukavac ponovo je upitan početak grejne sezone u Lukavcu.

“Dobar dio korisnika usluga korisnika JP Rad Lukavac oglušio se na izmirnje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća. Samo za grijanje stanje duga, kumulativno na dan 21.09. 2016. ogine iznosi 1.216.527 KM za fizička lica i 289.112 KM za pravna lica” izjavio je Enver Mahmutović – portparol JP Rad Lukavac.

JP Rad putem sredstava informisanja svakodnevno poziva korisnike usluga na izmirenje svojih obaveza kako bi grejna sezona u Lukavcu počela na vrijeme. Iz lukavačkog komunalnog preduzeća poručuju da su bili dovoljno tolerantni prema svojim dužnicima uzimajući kompeltnu situaciju u društvu.

Čitave godine su kako navode upozoravali dužnike i pozivali korisnike da dođu da se dogovore kako bi na najlakši način izmirili svoje obaveze prema ovom preduzeću.

dsc_0257

– Upozoravamo korisnike toplotne energije u Lukavcu da je zbog ogromnog dugovanja  prema JP Rad Lukavac upitan početak grejne sezone u Lukavcu te se ovom prilikom zahvaljujemo našim korisnicima koji uredno plaćaju svoje račune i na taj način pomažu održavanje vodovodnog sisttema i sistema grijanja u Lukavcu, rekao je Enver Mahmutović.

Posljedni dan mjeseca septembra 2016. godine bio je krajnji rok do kada su korisnici komunalnih usluga mogli izmiriti svoje obaveze za centralno grijanje kako bi izbjegli da se njihovo ime i prezime nađe na spiskovima koji će biti objevljeni u medijima i ulazu zgrada.

 

 

 

 

Komentari