Iz JP RAD d.o.o. stiglo je obavještenje kojim se korisnici komunalnih usluga obavještavaju da će ovo preduzeće uskoro pokrenuti tužbe protiv lica koja ima imaju dugovanja za ispostavljane usluge.

 

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac pokreće sudske postupke protiv korisnika komunalnih usluga koji imaju dugovanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga isporuke grijanja, isporuke vode i odvoza smeća u periodu od 01.05.2019. do 31.12.2019. godine. Pozivamo sve korisnike komunalnih usluga da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, kako bi izbjegli plaćanje zakonskih zateznih kamata i sudskih troškova. Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze”, navode iz JKP Rad Lukavac.

 

Komentari