Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaprimilo Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole privrednog društva GIKIL d.o.o. Lukavac pod brojem br. UPI 05/2-23-11-207/18 dana 02.10.2018. godine za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije u ul. Željeznička br. 1, općina Lukavac.

Postupak je bio prekinut dva puta zbog proceduralnih pitanja.

S obzirom da su se stekli uvjeti za nastavak upravnog postupka ocjene zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole dana 17.5.2019. godine, predmet se stavlja na javni uvid javnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03 i 38/09) (po drugi put) radi davanja primjedbi i sugestija.

Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva. Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Prijedlog mjera i aktivnosti za sprječavanje i/ili smanjenje emisija iz postrojenja u okoliš

Komentari