Služba za privredu, lokarazvoj i inspekcijske poslove raspisuje Javni poziv za ugovorenu proizvodnju merkantilnog krompira ili merkantilnog kukuruza na području općine Lukavac. Tekst Javnog poziva možete pogledati na sljedećem linku:

Javni poziv za ugovorenu proizvodnju merkantilnog krompira ili merkantilnog kukuruza na području općine Lukavac

Komentari