Federalno ministarstvo okoliša i turizma je Službi za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Lukavac dostavilo obavještenje o terminu održavanja Javne rasprave za izdavanje okolinske dozvole za Površinski kop Crveno Brdo. 

Javna rasprava će se održati dana 30.01.2020. godine u prostorijama Rudnika Šikulje, Šikulje bb, sa početkom u 10.00 sati.

Više informacija o Javnoj raspravi, kao i dokumentaciju za izdavanje okolinske dozvole možete pogledati na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, na sljedećem linku:

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora ELEKTROPRIVREDA d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o., Tuzla, eksploatacija uglja na lokalitetu „Crveno Brdo“ , općina Lukavac.

Komentari