Općinsko vijeće Lukavac, na 42. redovnoj sjednici održanoj 29. septembra 2016. godine, utvrdilo je Nacrt Budžeta općine Lukavac za 2017.godinu sa okvirnim Planom Budžeta za 2018. i 2019. godinu.

Na istoj sjednici Općinsko vijeće je zaključilo da se provede Javna rasprava po navedenom Nacrtu u trajanju od 60 dana.

Javnu raspravu provest će Tim za provođenje Javne rasprave, kojeg će rješenjem formirati općinski Načelnik, a aktivnosti će započeti odmah nakon objavljivanja ovog Javnog poziva, kao i prema rasporedu i terminima održavanja Javne rasprave po mjesnim zajednicama kako slijedi:

1. Za područje Mjesnih zajednica Dobošnica Gornja, Dobošnica Donja, Kruševica, Gnojnica i Berkovica, Javna rasprava održat će se dana 16.11.2016. u 17 sati, u prostorijama Osnovne škole u Dobošnici Donjoj.

2. Za područje Mjesne zajednice Poljice Gornje i Poljice Donje, Javna rasprava održat će se dana 17.11.2016. u 17 sati u prostorijama Doma kulture u Poljicu Gornjem.

3. Za područje Mjesnih zajednica Devetak, Puračić i Tabaci, Javna rasprava održat će se dana 21.11.2016. u 17 sati u prostorijama Doma kulture u Puračiću.

4. Za područje Mjesne zajednice Hrvati i Šikulje-Prline, održat će se dana 22.11.2016. u 17 sati u prostorijama Osnovne škole Hrvati.

5. Za područje Mjesnih zajednica Turija, Orahovica, Babice i Jaruške, Javna rasprava         održat će se dana 24.11.2016. u 17 sati u prostorijama Doma kulture u Babicama.

6. Za područje Mjesnih zajednica Prokosovići i Bikodže, Javna rasprava održat će se           dana 24.11.2016. u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Prokosovićima.

7. Za područje Mjesnih zajednica Sižje, Krtova I, Krtova II, Tumare, Brijesnica Donja,       Brijesnica Gornja, Milino selo, Stupari i Panjik, Javna rasprava održat će se dana               28.11.2016. u 11 sati u prostorijama općine Lukavac – Sala za sastanke.

8. Za područje Mjesnih zajednica Lukavac Grad, Lukavac Mjesto, Huskići, Bistarac             Donji, Bistarac Gornji, Modrac i Bokavići i ujedno CENTRALNA JAVNA RASPRAVA ZA     OPĆINU LUKAVAC, održat će se dana 30.11.2016 u 17 sati u prostorijama Doma         kulture Lukavac (sala Biblioteke).

Pored navedenih aktivnosti Služba za budžet i finansije općine Lukavac zajedno sa Timom za provođenje Javne rasprave održat će zajedničkie sastanake na temu „Nacrt Budžeta općine Lukavac za 2017. godinu“ sa ostalim Službama za upravu unutar jedinstvenog organa državne službe općine Lukavac. Nadležne službe će organizovati sastanke sa korisnicima iz njihove nadležnosti (Javnim ustanovama i preduzećima, boračkim organizacijama i udruženjima, nevladinim organizacijama i udruženjima, sportskim organizacijama i udruženjima i ostalim subjektima koji imaju želju i potrebu da učestvuju u izradi ovog dokumenta).

Mjesne zajednice svoje zahtjeve u pisanoj formi dostavljaju do 30.11.2016. Ostali učesnici u Javnoj raspravi, svoje primjedbe, prijedloge i sugestije takođe mogu u pisanoj formi dostaviti u Službu za budžet i finansije općine Lukavac,  najkasnije do 30.11.2016, a radi blagovremene izrade Prijedloga Budžeta općine Lukavac za 2017.godinu.

Također, svima zainteresovanim omogućeno da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije  u pisanoj formi dostave načelniku općine Lukavac svaki petak od 12 do 12:45 h do kraja novembra 2016.

Za dodatne informacije i apliciranje za budžetskim sredstvima dostupan je dežurni telefon/fax 035/553-501, lokal 118 i e-mail adresa [email protected]. Nacrt Budžeta za 2017. Godinu može se preuzeti sa službene web stranice Općine Lukavac www.lukavac.ba.

Komentari