Oktobar je mjesec kada biramo one koji će nas zastupati u periodu od naredne četiri godine. Naš je izbor želimo li promjene na bolje ili period mrtvila ili ‘pak stagnacije u ove nama duge četiri godine. Svi kandidati su “obećali”, ispričali svoju priču, a na nama ostaje da presudimo ko je taj ko zaslužuje da nas vodi – da l’ u vijeću, da l’ kao načelnik.

Nosilac liste ispred Saveza za bolju budućnost je, što je već javnosti poznato, Jasminka Memić, dugogodišnja novinarka i PR menadžerica. Uz podršku porodice je i do sada održavala svoje mjesto u javnoj sferi i kroz dugogodišnji rad u medijima informisala javnost o problemima sa kojima se općina susreće. Cilj u budućnosti je da direktno uzme učešće u javnim raspravama, stavljajući i žene u ravnopravan odnos sa vijećnicima muške populacije i borbe za prava građana i bolje sutra.

1. S obzirom da ste kao žena nosilac liste na lokalnim izborima, a to u  u općini Lukavac nije uobičajeno, smatrate li to kao svoju prednost?

14501938_10205424360688258_308268719_nProblemi i očekivanja  građana kada je u pitanju život u lokalnoj zajednici nisu muški ili ženski, iako postoji veća zainteresovanost kod jednih ili drugih po pitanju prioriteta za rješavanje i to treba poštovati. Na lukavačkoj političkoj sceni suvereno vladaju muškarci i možda to i jeste jedan od razloga što se malo pažnje obraća na stvarni kvalitet života i potrebe porodica i ako to građani prepoznaju mogu u tom smislu očekivati neku prednost. Međutim, broj izabranih žena, iako ih na kandidacijskim listama ima u zakonskih 40 posto, a na biračkim spiskovima 51posto, je poražavajuće mali.U Općinskom vijeću Lukavac sada među 31 vijećnikom imamo samo četiri žene, te bi u tom kontekstu  činjenica da sam žena zapravo mogla biti otežavajuća okolnost. U svakom slučaju ja na izbore izlazim kao kvalitetan kandidat, upoznat sa lokalnim problemima i sa dovoljno znanja da proaktivno djelujem na njihovom rješavanju,Vjerujem da ću kao takva biti prepoznata i izabrana da zastupam interese svih građana.

14527618_10205424360728259_877329249_n

2. Po vašem mišljenju, kakva je trenutna uloga i status žene u političkom i javnom životu naše općine? Trebaju li žene biti više zastupljene na važnim pozicijama u vlasti ali i u društvu?

Kao novinar i aktivista u nevladinim organizacijama godinama pratim primjenu politike rodne ravnopravnosti i moja saznanja u tom smislu govore da žene nisu ravnopravne ni u izvršnoj ni u zakonodavnoj vlasti. Kada su u pitanju rukovodeće pozicije u Općini Lukavac od ukupno 10 na četiri su žene, od šest direktora javnih ustanova i preduzeća samo je jedna žena, od 11 škola u pet su direktorice. I u Općinskom vijeću opada broj žena kroz mandate I ja se borim da se stanje popravi. Ponosna sam što pripadam političkoj opciji koja posebnu pažnju posvećuje rodnoj ravnopravnosti (Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić), koja za predsjednika Glavnog odbora ima ženu. Žene iz SBB su već postale prepoznatljive u BiH, pa i kod nas na lokalnom nivou u Lukavcu. Predsjednica Općinskog odbora SBB Lukavac je žena, imamo dvije zastupnice, a ja sam nosilac liste za Općinsko vijeće Lukavac. Uloga žena u politici je zahtjevna, ali one koje su dovoljno hrabre ih prihvate trebaju istrajati na tome da njihove uloge budu glavne, a ne sporedne.

3. Šta očekujete od predstojećih izbora i za šta ćete se posebno zalagati u narednom periodu ?

14536710_10205424371808536_1580458950_o

Očekujem podršku građana i stranačkih kolega i ulazak u Općinsko vijeće Lukavac. Vjerujem da će naš klub biti dovoljno jak da se u narednom četverogodišnjem mandatu bori za rješavanje problema u lokalnoj sredini i da radi na unaprijeđenju kvalitete života svih građana općine Lukavac.Lajt motiv moje kampanje je: “Vrijeme je za ekološki I ekonomski lokalpatriotizam. Vrijeme je za bolji Lukavac”.To su temeljni principi kojima ću se rukovoditi pri kreiranju I realiziranju svih aktivnosti u narednom period.

4. Kada je riječ o općini Lukavac, koji su to prioriteti koje bi trebalo rješavati, a šta vidite kao potencijal koji treba iskoristiti?

14509263_10205424419609731_117771272_n

Problema je puno ali su prioriteti: efikasnije uređenje općinske administacije u službi  građana, poboljšanje ekoloških prilika na teret zagađivača i bez ugrožavanja radnih mjesta, transparentno zapošljavanje u javnim službama i institucijama, ujednačen razvoj infrastrukture po mjesnim zajednicama sa prioritetom na izgradnju vodoopskrbnih i kanalizacionih mreža, veća izdvajanja za projekte mladih, kulturu i umjetnost, očuvanje i i bolje iskorištenje turističkih potencijala i stvaranje ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta, kroz konkretne aktivnosti i projekte.

5. Lukavac je prepoznatljiv kao industrijska općina koja ima i određene turističke kapacitete. Vidite li budućnost Lukavca u industriji ili turizmu?

U poslijeratnim godinama, kada je jezero Modrac bilo najpoželjnija turistička destinacija u BiH, dokazali smo da paralelno možemo imati i jedno i drugo. Vremenom je industrija ugrozila turizam što nadležne institucije i odgovorni pojedinci nisu smjeli dozvoliti. Mi imamo izuzetan turistički potencijal. Tu prije svega mislim na jezera Modrac i Bistarac, te zone Svatovca, Ozrena i Ratiša i na tom planu stvari su se već u ovom trenutku počele razvijati u pozitivnom smjeru. To je svakako put kojim trebamo ići, uz paralelan rad na svođenje nivoa zagađenja okoliša od strane industrijskih postojenja na minimum.

6. Koja je vaša poruka glasačima i građanima Lukavca?

Za donošenje odluka koji se tiču kvalitete života njihovih porodica građani moraju ovlastiti odgovorne i sposobne, a ne neobrazovane  i podobne. Stoga je neophodno da shvate važnost izlaska na izbore i odgovornog biranja pojedinaca i političkih subjekata koji će raditi za bolju budućnost svih građana općine Lukavac. Glas razuma mora biti glasniji od buke političkih navijača jer je krajnje vrijeme za okretanje ekološkom i ekonomskom lokalpatriotizmu u interesu naših porodica koje zaslužuju bolje uslove za život.

Komentari