U organizaciji Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Mediacentra Sarajevo i MUP-a TK, u sali Policijske uprave Lukavac održan je sastanak na temu „Unaprijeđenje koordinacije i saradnje u kontaktu sa ženama prijaviteljicama i žrtvama nasilja u porodici“.

Sastanak je jednaodaktivnosti u okviruprovedbe “Strategije za postupanja sa osobama ko je dolaze u kontakt sa tužilaštvima – podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente”, kojeg Fondacija za razvoj medija  i civilnog društva Mediacentar implementira uz podršku VSTV BiHivladaŠvicarske i Norveške.

Fokus sastanka usmjeren je na to da se kroz angažman i diskusiju različitih institucija i aktera, uključenih u postupanje i rad sa ženama i djecom žrtavama nasilja u porodici, rasvijetle izazovi i problemi sa kojima se suočava ova ranjiva populacija građana, te da se u što većoj mjeri jača međuinstitucionalna koordinacija i saradnja u cilju adekvatnijeg pristupa žrtvama nasilja u porodici.

Također, jedan od ciljeva je bio ukazati i na izazove i probleme sa kojima se suočavaju institucije u radu na ovim pitanjima, kako bi se u najvećoj mjeri pronašao balans i jačala saradnja.

 

Komentari