15. redovna sjednica OV Lukavac
15. redovna sjednica OV Lukavac

U ponedjeljak, 22.01.2018.godine sa početkom u 10:00 sati u sali Policijske uprave Lukavac održana je 15.redovna sjednica Općinskog Vijeća Lukavac.

Konačan usvojeni Dnevni red sadržavao je 11 tačaka a to su:

  1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.12.2018. godine i Vanredne sjednice održane istog dana
  2. Razmatranje zahtjeva općinskog načelnika za preispitivanje Rješenja Općinskog vijeća o imenovanju članova upravnih odbora ustanova i preduzeća donesenih na 14. redovnoj sjednici:

a) JP „Rad“ Lukavac, broj:02-02-25/18 od 03.01.2018. godine

b) JZU Dom Zdravlja Lukavac, broj:02-02-11/18 od 03.01.2018. godine Lukavacki.ba

c) JU Centar za socijalni rad Lukavac, broj:02-02-26/18 od 03.01.2018. godine Lukavacki.ba

d) JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta, broj:02-02-31/18 od 03.01.2018. g. Lukavacki.ba

e) JU Radio televizija Lukavac, broj:02-02-30/18 od 03.01.2018. godine

f) JU Javna biblioteka  Lukavac broj:02-02-32/18 od 03.01.2018. godine

3. Razmatranje Inicijative o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika g-dina Edina Delića

4. Razmatranje: Lukavacki.ba 

a) Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

b) Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

5. Razmatranje Nacrta Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke komunalnoj naknadi na području općine Lukavac

7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usupanju pitke vode sa izvorišta Toplice za 2017. i 20188. godinu

9. Razmatranje i usvajanje Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2016/2017. godine

10. Razmatranje i usvajanje Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Izvod iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.12.2018.godine i Vanredne sjednice održane istog dana, kao prva tačka dnevnog reda, usvojena je kao prijedlog, objavljeno je na zvaničnoj internet stranici Općine Lukavac – Lukavac.ba

Druga tačka dnevnog reda bilo je razmatranje zahtjeva općinskog načelnika za preispitivanje Rješenja Općinskog vijeća o imenovanju članova upravnih odbora ustanova i preduzeća donesenih na 14.redovnoj sjednici pri čemu su sva Rješenja potvrđena.

Kao treća tačka dnevnog reda 15.redovne sjednice Općinskog vijeća bilo je razmatranje inicijative o pokretanju postupka opoziva općinskog načelnika Edina Delića. Ova inicijativa je usvojena sa 18 glasova za, 9 protiv i 3 suzdržana.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, kao četvrta tačka dnevnog reda, podržani su bez primjedbi (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju) i sa primjedbama (Zakon o sportu).

Na 5.tački dnevnog reda razmatran je Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu  koji je i utvrđen.

Tačka broj 6 bilo je razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Lukavac, te je Odluka i donesena.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta bilo je 7.tačka dnevnog reda nakon čega je Odluka vraćena na doradu.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ustupanju pitke vode sa izvorišta Toplice za 2017. I 2018.godinu, te je ista i donesena.

9.tačka dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2016/2017 godinu, što je i usvojeno.

10.tačka dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2017./2018. godinu koja je i usvojena.

Na 11. tački dnevnog reda razgovaralo se o vijećničkim pitanjima i inicijativama.

Komentari