U narednom periodu izviđački tim Centra za uklanjanje mina u BiH–BHMAC, Regionalni ured Tuzla u saradnji sa Službom civilne zaštite općine Lukavac će provoditi operacije netehničkog izviđanja (NTI) na minski sumnjivom području  (msp) Orahovica i Orahovica-Jug u općini Lukavac.

U cilju što efikasnijih i sveobuhvatnijih priprema za operacije deminiranja i tehničkog izviđanja na navedenom području, mole se svi građani da sva saznanja ili sumnje na miniranost i postojanja mina prijave izviđačkom timu na terenu ili na kontakt telefone:

-Služba CZ općine Lukavac – 121  ili  035-553-248

-BHMAC RU Tuzla – 035-294-249, 035-294-250 ili e.mail:[email protected]

Komentari