Dr. sci. Maja Hrvanović, docent na Akademiji dramskih umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Tuzli predstavlja izložbu pod nazivom „SIMULAKRUMI IDENTITETA“ u BKC-u Tuzla u ponedjeljak 7.11. 2016. u 19 sati.

Višestruko nagrađivana autorica, koja pored osam samostalnih, ima i desetine kolektivnih izložbi, izlaganih u Bosni i Hercegovini i u Evropi, predstaviće sublimaciju svog višegodišnjeg rada kroz brojne grafike, slike, crteže, sliko-crteže i instalacije u prostoru.

„U kontekstu komunikacijske namjere neophodno je ukazati na moguće veze između znanja i istine, slike i značenja koja prelamaju čovjekovu percepciju poput prizme reflektujući globalne identifikacije i odraze kritičkog humanizma. Prostor i vrijeme su posrednici između slike i značenja. Pristupite mogućnosti dekodiranja identiteta između stvarnog i simuliranog,” poručuje autorica izložbe Maja Hrvanović.

Sadržaj preuzet sa web stranice RTV 7

Komentari