Radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji putne komunikacije intenzivno se izvode na više lokacija na području općine Lukavac a neke od njih su: dio putne komunikacije u MZ Gnojnica (Zasjeke), MZ Dobošnica (Bare), te u MZ Bokavići.

 

U prethodnim danima su završeni radovi asfaltiranja u Gnojnici i Dobošnici, dok se u Bokavićima asfaltiranje završava danas.

Komentari