Općina Lukvac i Naša stranka - Ilustracija
Općina Lukvac i Naša stranka - Ilustracija

U Općinskom odboru Naše stranke u Lukavcu oglasili su se povodom kašnjenja izrade regulacionih planova i odbijanja nadležnih organa da uključe i javnost u taj proces.

“Iako su rokovi za otpočinjanje ovih aktivnosti istekli, uključivanje javnosti i početak posla na izradi regulacionih planova još uvijek čeka. U okviru redovnih aktivnosti i zalaganja za uređenje prostora na više lokacija u gradskim kvartovima kao zelenih površina i igrališta za djecu, mi smo, poštujući zakonom definisane procedure, u više navrata tražili od nadležnih lokalnih organa vlasti uključivanje građana u proces pripreme i izrade prostorno-planske dokumentacije, posebno regulacionih planova u gradskom području”, rekli su u Našoj stranci u Lukavcu.

“U periodu od maja do konca avgusta 2016. godine, proveli smo postupak prikupljanja potpisa podrške za našu inicijativu da se na lokaciji između ul. Ismeta Mujezinovića, Maršala Tita i Armije R BiH, na zapuštenoj neizgrađenoj površini u postupku izrade regulacionih planova, ne dozvoli gradnja novih objekata, već da se ista uredi kao park i igralište za djecu. To bi omogućilo bezbjedan boravak i igru desetinama djece mladih bračnih parova nastanjenih u nekoliko novih zgrada za kolektivno stanovanje u neposrednoj blizini ove površine”, dodali su u Našoj stranci.

Građani, pretežno nastanjeni u tom dijelu grada, tada su podržali ovu inicijativu sa više od 250 potpisa.

“Ovih dana su se na adrese lokalnih portala počeli javljati građani iz navedenog dijela grada izražavajući svoje nezadovoljstvo nemarnim odnosom lokalnih vlasti i privatnih vlasnika koji se ne brinu za redovno čišćenje i održavanja ovog zapuštenog prostora, kao što je prerasla trava i drugo rastinje, iako su se kako navode obraćali nadležnim lokalnim službama sa zahtjevom da se taj posao uradi kao i na drugim lokacijama u gradu. Pozivamo nadležne službe lokalne vlasti da hitno preduzmu aktivnost košenja i čišćenja ove površine, a odgovorne za prostorno planiranje da u regulacioni plan obavezno unesu projekat izgradnje parka sa igralištem za djecu”, zaključili su iz Naše stranke u Lukavcu.

Naša stranka Lukavac

Komentari