Savez za sport i rekreaciju invalida općine Lukavac osnovan je 17.09.2004. godine i trenutno okuplja 11 članica koje svojim članstvom u Savezu, razvijaju invalidski sport omogućavajući osobama sa invaliditetom da kroz sport i rekreaciju poboljšaju svoje psiho-fizičke sposobnosti.

Dana 26.01.2017.godine održana je Izborna Skupština na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Saveza koje će u narednom periodu raditi na razvoju invalidskog sporta na općini Lukavac, omogućavajući većem broju invalida da se uključe i uzmu aktivno učešće u sportskim aktivnostima, a koje su definisane Statutima članica Saveza.

Za predsjednika Skupštine izabran je Selmir Bajrić ispred Udruženja starih i iznemoglih Lukavac, za potpredsjednika Adin Čajić, ispred udruženja stonoteniski klub “Ešo” Lukavac.

Odlukom Skupštine izabran je novi Upravni odbor Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Lukavac. Upravni odbor čine: Sabahudin Kasumović, Nenad Pantić, Tado Lukić, Mensud Imamović i Bilal Šarić.

Za predsjednika Upravnog Odbora izabran je Sabahudin Kasumović ispred Sportskog kluba invalida malog nogometa “Sinovi Bosne” i potpredsjednika UO Nenada Pantića ispred Udruženja građana Klub borilačkih vještina “Šaulin” Lukavac.Trenutno su u toku aktivnosti prenosa ovlasti sa starog na novo rukovodstvo.

Komentari