Foto: RTV Lukavac Snapshot

Sedmica sudske nagobe prakticira se u bh. sudovima. U skladu sa preporukama VSTV šansa za jednostavniji postupak pruža mogućnost i strankama, ali i sudu,  da bez dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka i dodatnih troškova koji nastaju pri tome riješe svoj slučaj.

 

Ovakva praksa  zastupljena je i u Općinskom sudu u Lukavcu. No, predsjednik Općinskog suda Lukavac Enes Halilović stava je da ova prilika nije dovoljno iskorištena i da treba više povjerenja javnosti kako bi ovaj proces zaživio.

Cilj organizovanja ,,Sedmica sudske nagodbe” jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova. Kada je u pitanju Općinski sud u Lukavcu unatoč pandemiji, rad je organizovan uz poštivanje svih mjera, te su radne norme ispoštovane i čak prebačene. Problem predstavlja veliki broj naslijeđenih predmeta, te zbog ovakvih slučajeva sudske nagodbe su itekako dobrodošle.

Iz Općinskog suda Lukavac pozvali su sve zainteresovane stranke da u navedenom periodu iskoriste priliku i na lakši način riješe svoje sporove.  Privilegije ovog načina su brojne, a između ostalog, smanjuju se troškovi stranke, kako sa aspekta plaćanja sudske takse, tako i sa aspekta skraćivanja postupka.

Komentari