Oko 19 sati na fabrici Energana u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL) došlo je do ispada koji je uzrokovao prestanak napajanja električnom energijom na svim postrojenjima u GIKIL-u.

Prekid u napajanju uticao je i na rad V koksne baterije, kada je došlo i do zastoja u radu elektrosisača koksnog gasa što je rezultirao enormnom emisijom čestica i gasova.

Rad fabrike brzom reakcijom vraćen je u siguran način rada, a višak koksnog gasa spaljen je po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama.

Očekuje se brzo vraćanje u rad i fabrike Energana, te potpuno normalizovanje svih tehnoloških procesa.  

Komentari