Screenshot Radio-televizija Lukavac

Incijativna grupa Aktivno starenje Gnojnica oformljena je u aprilu 2015. godine i u proteklih godinu dana realizovali su mnoštvo projekata i aktivnosti od kojih se posebno ističe uređenje prostorija za djelovanje grupe.

Grupa je danas obilježila prvu godišnjicu rada prilikom čega su prezentovali realizovane aktivnosti i buduće planove.

Od dosadašnjih aktivnosti izdvojio bih da smo punom parom radili na uređenju prostora za djelovanje grupe u domu penzionera. Opremili smo kuhinju koju nam je donirao švicarski Crveni križ, uredili smo patos,  novi namještaj i stvorili odlične uslove za rad. Radili smo na omasovljenju članova tako da već imamo 51 član. Edukovani smo i osposobljeni za razne projekte zahvaljujući edukaciji Švicarskog CK-a.” rekao je predsjednik Inicijatvne grupe Aktivno staranje Gnojnica – Kasim Softić.

Kasim Softić - predsjednik Inicijativne grupe Aktivno starenje Gnojnica
predsjednik Inicijatvne grupe Aktivno staranje Gnojnica – Kasim Softić (Foto: RTVL)

Predsjednik inicijativne grupe istakao je da su potpisali memorandum o međusobnoj saradnji odnosno razumijenjvanju incijativnih grupa nakon što se švicarski CK povuče i pretane davat potporu te da imaju organizacijski oblik putem kojeg će djelovati.

Današnje druženje bilo je i edukativnog karaktera, a učesnici su se posebno fokusirali na zastarjele i zaboravljene tradicionalne igre kao što je igra prstena koja je uzela posebnu pažnju i interes.

„Planirano je da upoznamo predstavnike inicijativnih grupa sa provedenim aktivnostima u proteklom periodu. Da ih upoznamo i da prezentujemo geografsko-saobraćajni položaj Gnojnice, da prezentujemo razvoj, stanovništvo, nastanak i demografsku sliku Gnojnice.“ rekao je Kasim Softić za Radio-televiziju Lukavac i dodao da Inicijativna grupa Aktivno starenje Gnojnica ne okuplja samo pripadnike treće dobi te da su sve generacije dobro došle.

Komentari