Informativni web portal koji plasira objektivne i provjerene informacije.

Novinari: Ivan Arambašić, dipl. žurnalista; Fotograf: Goran Stanek, dipl. žurnalista Saradnici: Ermin Ribić, dipl. žur; Kontakt:  Ul. Branilaca Bosne b.b, Lukavac, 75 300

Tel/Viber: +387 61 693 120; E-mail: lukavacki.ba@gmail.com

error: Sva prava zadržana!