24 Januara, 2020

Lukavački.ba predstavlja informativn web portal oslobođen političkog uticaja s ciljem prezentovanja objektivnih i tačnih informacija građanima općine Lukavac.

Lukavački.ba rezultat je realizacije projekta UG Centar za razvoj i demokratizaciju društva ProDemos čije sjedište je u Lukavcu.

Gl. i odgovorni urednik: Mr. sc. Edis Karabašić

Novinari:

Ivan Arambašić, dipl. žurnalista

Fotograf:

Goran Stanek, dipl. žurnalista

Saradnici:

Ermin Ribić, dipl. žur

ID: 421006564006 

Br. računa: 3060442638012724 (Addiko Bank)

Kontakt:

Ul. Branilaca Bosne b.b

Lukavac, 75 300

Tel: +387 61 693 120; E-mail: lukavacki.ba@gmail.com 

Komentari

error: Sva prava zadržana!