Januar 18, 2019

Lukavački.ba predstavlja informativn web portal oslobođen političkog uticaja s ciljem prezentovanja objektivnih i tačnih informacija građanima općine Lukavac.

Lukavački.ba rezultat je realizacije projekta UG Centar za razvoj i demokratizaciju društva ProDemos čije sjedište je u Lukavcu.

Gl. i odgovorna urednica:

Mubina Biščić, bachelor novinarstva

Novinari:

Mubina Biščić, bachelor novinarstva

Edina Mujkić, dipl. žur

Saradnici:

Zlatko Dukić, kolumnista

Ivan Arambašić, dipl. žur

ID: 421006564006 

Br. računa: 3060442638012724 

Kontakt: Ul. Titova bb, JU Centar za kulturu Lukavac;

Tel: +387 61 693 120; E-mail: lukavacki.ba@gmail.com