Predstavnici Agencije za državnu službu FBiH juče su boravili u Općini Lukavac sa ciljem početka implementiranja CAF-a (zajednički okvir za upravljanje kvalitetom) u Općini Lukavac.

 

Potpisivanje zajedničkog dokumenta o uvođenju CAF modela u Općini Lukavac prvi je korak nakon čega slijedi imenovanje radnog tima zaduženog za praćenje modela,  kao i definisanje narednih aktivnosti i rokova za implementaciju istih.

Common Assessment Framework (CAF) – Zajednički okvir procjene – metodologija je razvijena od strane Evropskog Instituta za javnu administraciju i podržana od strane EU Ministarstva zaduženih za javnu administraciju i predstavlja alat kvaliteta koji pomaže javnom sektoru u korištenju tehnika upravljanja kvalitetom u cilju poboljšanja njihovih performansi, čiji je cilj da u javnim organizacijama procijeni stanje u najvažnijim oblastima vezano za razvoj te rezultatima u organizaciji, te samim tim uvede poboljšanja na osnovu većeg fokusa na kvalitet.

CAF se koristi kao pomoć organizacijama javnog sektora u cilju unaprjeđenja rada a osmišljen je za upotrebu u svim oblastima javnog sektora i primjenljiv je za javne organizacije.

Komentari