U prostorijama Općine Lukavac održana I konstituirajuća sjednica Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac.

Rješenjem Općinskog načelnika od 4.marta 2020.godine imenovani su članovi Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac:


1. Mr. Semir Hadžimusić, doktorant-historičar, predsjednik,
2. Dr.sc. Edhem Muftić, član
3. Mr.sc. Lejla Atić, član
4. Mihad Sakić, prof., član
5. Aida Kavazović, član
6. Dinela Imamović, član
7. Nela Arapčić, dipl.ing.arh., član

Također, imenovani su i spoljni saradnici:

1. Mr.sc. Mirzah Fočo, dipl.ing.arh.,
2. Mr.sc. Rusmir Djedović, član
3. Dženana Šaran, dipl.ing.arh, član

Na zahtjev dosadašnjeg predsjednika Komisije Dr.sc. Edhema Muftića, uz jednoglasnu podršku svih članova, za novog predsjednika je gore navedenim rješenjem imenovan mr. Semir Hadžimusić, doktorant-historičar iz Lukavca.

Na održanoj sjednici je pored ostalog usvojen Program rada Komisije za 2020. godinu, kao i zaključak da se pokrenu aktivnosti s ciljem provođenja mjera zaštite i sanacije nacionalnog spomenika “Stara željeznička stanica” u Lukavcu.

Komisija je podržala inicijativu člana Mihada Sakića za podizanje spomen-ploče civilnim žrtvama rata 1992-1995. godina i spomen-ploče sa imenima članova ratnog predsjedništva Općine Lukavac.

-Prioritet dati zaštiti i sanaciji nacionalnih spomenika – Stare željezničke stanice Lukavac, a nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sagledati stanje i poduzeti mjere zaštite Vile Solvay, zaključak je nakon održane sjednice,

Također, prihvaćen je prijedlog o organizaciji okruglog stola “Naslijeđe u funkciji turizma”.

Komentari