Danas je održan sastanak Štaba civilne zaštite općine Lukavac na kojem su prisutni upoznati sa stanjem eventualne ugroženosti stanovništva na području općine Lukavac prenosom korona virusa iz zemalja zahvaćenih ovom zarazom.

 

Konstatovano je da još uvijek nema detektovane zaraze na području općine Lukavac i da sve mjere koje poduzima Štab imaju isključivo preventivni karakter.

Molimo građane općine Lukavac da se preporuke koje danas donosi Štab i koje će se donositi do momenta kada se eventualno prenese zaraza na naše područje smatraju činom prevencije, te da nema mjesta stvaranju panike ili ugrožavanju vitalnih funkcija na području općine Lukavac.

Trenutno nema potrebe da se značajnije redukuju ili obustave vitalni procesi na području općine Lukavac ali će Štab djelovati iz preventivnih razloga i zbog pripreme stanovništva, kao i trenaže resursa koji treba da preporučuju i provode mjere zaštite, čiji je u ovom trenutku jedini cilj priprema i eventualno ograničavanje širenja virusa.

Na sastanku je donesen Zaključak da se pristupi imenovanju Kriznog štaba općine Lukavac koji će se baviti ovim pitanjima na čelu sa Prim. dr. Almedinom Memić, spec. epidemiologom a koji će se sastojati od predstavnika JZU Doma zdravlja Lukavac, Općine Lukavac, Crvenog križa Lukavac, JU RTV Lukavac, JP Veterinarske stanice Lukavac, PU Lukavac i Zdravstvenog savjeta općine Lukavac.

Zvanična saopćenja vezana za buduće eventualne opasnosti upućivat će se iz Kriznog štaba JZU Doma zdravlja Lukavac ili Kriznog štaba općine Lukavac, te u tom smislu pozivamo građane da samo ove izvore smatraju relevantnim.

Sve medije, portale i skupine na društvenim mrežama pozivamo da isključivo prenose provjerene i tačne informacije, da nipošto ne objavljuju medicinska ili bilo kakva druga neprovjerena saznanja kojima se građani mogu navesti na pogrešne zaključke, bilo da se generiše panika, bilo da se građanima sugeriše postupanje na način koji neće umanjiti vjerovatnoću širenja virusa ili čak može izazvati negativne posljedice.

Zbog prevencije, konstatovano je da je potrebno ograničiti i reducirati javna okupljanja i putovanja u područja u kojima je identifikovana pojava korona virusa. Predstojeće obilježavanje Dana nezavisnosti BiH potrebno je organizovati u skladu sa uputama iz Štaba Doma zdravlja Lukavac kako bi se isključila opasnost od eventualnog prenosa zaraze.

Potrebno je identifikovati i sačiniti spisak prostora u kojima se okupljaju i borave ljudi u većem broju kao što su javni objekti (naročito predškolske i školske ustanove), objekti kulture, komercijalni ili sportski objekti u kojima može biti potrebe u slučaju eskalacije provoditi mjere prevencije i sprječavanja širenja zaraze, za šta se zadužuju Služba civilne zaštite i Služba za upravu Općine Lukavac.

Imajući u vidu da su zdravstvene ustanove opterećene nastalom situacijom i da će se potencijalni pacijenti obraćati zdravstvenim ustanovama, mole se građani da svoje potrebe za liječničkom pomoći reduciraju koliko je moguće, te da pozovu porodičnog ljekara ili telefonski pozivom na broj 035/367-334 izvrše prethodne konsultacije prije dolaska u zdravstvenu ustanovu, a da tek nakon zakazivanja termina dolaze na preglede.

Imajući u vidu nužnost da se poduzmu mjere kako bi se spriječio bilo kakav vid opasnosti ili sumnje da bi neko oboljenje moglo stvoriti zabludu da se radi o infekciji korona virusom, mole se građani da sva lica sa bilo kojim simptomom infektivne bolesti kao što su hunjavica, prehlada, gripa i slično ostanu u svojim domovima. Ovo se posebno odnosi na djecu predškolskog i školskog uzrasta.

Nema potrebe da se ograničava ili prekida obrazovni proces, u sadašnjem stanju dovoljna mjera je da potencijalni oboljeli ostanu u kućama i prijave svoje simptome porodičnom ljekaru.

Pozivaju se sva lica koja su putovala posljednjih dana u Italiju, Kinu ili bilo koju drugu zemlju u kojoj je registrovana pojava korona virusa da se telefonom jave JZU Dom zdravlja Lukavac na broj telefona 035/367-334. U slučaju pojave bilo kakvih infektivnih simptoma, potrebno je da se jave svom porodičnom ljekaru gdje će dobiti upute o daljem tretmanu.

 

Komentari