Tim povodom u danas su u Sarajevu potpisani Memorandumi o razumijevanju i Protokoli o saradnji sa sljedećih 11 novoodabranih partnerskih opština: Lukavac, Berkovići, Breza, Čitluk, Han Pijesak, Ravno, Rogatica, Rudo, Šipovo, Višegrad i Zvornik.
U okviru ceremonije predstavljeni su i dosadašnji rezultati ILDP projekta u podršci vlastima u BiH, u strateškom planiranju i upravljanju razvojem, te planovi za buduće aktivnosti.
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu
Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu istakla je da potpisivanje sporazuma sa 11 novih partnerskih opština, koje će dobiti podršku ILDP-a, predstavlja nastavak projektnih napora za poboljašanje sistema strateškog planiranja u zemlji.
Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler
Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler
“To podrazumijeva jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da kreiraju i implementiraju svoje strategije razvoja u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Tokom konsolidacijske faze, ILDP će nastojati da dovede investicije u lokalne zajednice, i doprinese poboljšanju javnih usluga za građane, te poveća ekonomske perspektive i mogućnosti zapošljavanja, što će dovesti do unapređenja kvaliteta života ljudi u BiH”, rekla je
Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler je istakla da je ILDP vodeći projekt koji, dugoročno, ima potencijal da napravi pozitivan pomak za ljude u Bosni i Hercegovini, i to na održiv način.Načelnica Općine Mrkonjić Grad Divna Aničić predstavila je iskustva u saradnji sa ILDP projektom, a načelnik općine Lukavac Edin Delić naveo je očekivanja od buduće saradnje sa ILDP projektom koja treba rezultirati izgradnjom kapaciteta za strateško upravljanje razvojem.

 – Učestvovanje u ILDP projektu vidimo kao prelazak naše lokalne zajednice u smislu strateškog planiranja iz jedne konzervativne faze u jednu inkluzivnu i otvorenu fazu. Želimo biti dio zajednice u kojoj će se vidjeti naša postignuća ali i problemi na koja nailazimo te nužne akcije koje su potrebne da se podigne životni standard građana Općine Lukavac, kazao je Edin Delić tokom obraćanja medijima.

ILDP projekat djeluje od 2008. godine i tokom više od devet godina realizacije, u dvije faze, pružen je doprinos u poboljšanju kvaliteta usluga u sektorima javne uprave, zdravstva, obrazovanja i komunalnih usluga za više od 103.000 građana. Osim toga pružena je i podrška u povećanju prihoda za 2.400 građana i kreiranju skoro 530 novih radnih mjesta. U prethodnom periodu izrađena je Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO) koja je standardizirala strateško planiranje na lokalnoj razini u oba entiteta, a više od 40 partnerskih jedinica lokalne samouprave izradilo je standardizirane strategije razvoja i iniciralo procese za sustavno upravljanje lokalnim razvojem.

Također, uspostavljeni su entitetski mehanizam za finansiranje prioriteta lokalnog razvoja i okvir za strateško planiranje na entitetskoj razini.

Kako ističu, ILDP će u trećoj fazi, koja će trajati od 2017. do 2021. godine, raditi na konsolidaciji ostvarenih rezultata u upravljanju razvojnim procesima.

U narednom periodu ILDP će sarađivati sa 33 jedinice lokalne samouprave, 10 kantona i relevantnim entitetskim partnerima te Brčko distriktom BiH na uspostavi održivog i koherentnog sistema za upravljanje razvojem, uz obezbjeđivanje poticajnih finansijskih mehanizama za realizaciju razvojnih prioriteta na lokalnom i kantonalnom nivou.

 

Komentari