Obavještavaju se građani da su, prema odredbama člana 25. Odluke o nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Lukavac („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 7/18), vlasnici zemljišta uz cestovni pojas dužni održavati živice, kao i uklanjati drveće ili dijelove krošnje drveta koje otežavaju saobraćaj ili onemogućavaju zračenje i sušenje cesta.

 

S tim u vezi, Služba za komunalno-stambene poslove poziva građane koji u svome vlasništvu imaju zemljište koje graniči sa cestovnim pojasom da isto održavaju u skladu sa gore navedenom odredbom Odluke.

U suprotnom, vlasnici zemljišta čine prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 500-5.000KM za pravna lica, 200-1.000KM za odgovorna lica u pravnom licu i fizička lica, a nadležna služba će izvršiti uklanjanje živice, drveća ili dijelova krošnji drveta koje ugržavaju bezbijednost saobraćaja o trošku njihova vlasnika, u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 6/09, 5/12 i 3/14).

 

Komentari