Nezadovoljstvo načinom formiranja vijeća mjesnih zajednica sve češće i sve glasnije iskazuju predstavnici manjih političkih partija, ali i sami građani. Sadašnji način formiranja odgovara velikim strankama, posebno najjačoj politčkoj opciji – SDA, koja suvereno upravlja osnovnim nivoom lokalne samouprave, kršeći Izborni zakon BiH.

Prema formuli koja se godinama primjenjuje uz saglasnost resornih službi u Općini Lukavac, podjelom broja važećih glasova na zadani broj članova vijeća te mjesne zajednice, dobija se broj koji se definiše kao izmišljeni izborni prag, koji nije u skladu sa Izbornim zakonom BiH. Tako da „veliki“ na samom startu eliminišu „male“, te im se, iako imaju pravo da učestvuju u sastavu vijeća mjesnih zajednica, to pravo oduzima.

Tako se madati dodjeljuju samo strankama  koja imaju minimalno 62,14 glasa u toj mjesnoj zajednici, što nije odraz volje građana, a ni važećih zakonskih propisa. Svaki naredni mandat se dobija na svakih novih 62,14 glasa, te na kraju veliki dobiju još po jedan dodatni mandat i na preostali broj glasova koji je manji od 62,14. Tako se na kraju demaskira licemjeran dogovor oko stvaranja izmišljenog praga, kako bi se “raskrčmili” mandati i onih koji su imali više od 3 posto glasova u tom naselju, što predstavlja odraz volje značajnog broja građana. Vijeća mjesnih zajednica na način kako sada funkcionišu postoje kako bi provodili interese moćnika i neomogućavali demokratski i konstruktivan rad.

Tako, primjera radi, u MZ Lukavac Grad, kada bi bio ispoštovan član 9.5 Izbornog  zakona BiH, vijeće bilo šaroliko i predstavljalo bi odličnu osnovu da se radi u interesu građana, a ne političkih elita. Po jedan mandat bi imali: Stranka za BiH, SBB, Naša Stranka i SDU, po dva mandata SDP i DF i tri mandata SDA. Slična situacija je i u mnogim drugim mjesnim zajednicama, a ima slučajeva da u sastav nisu ušli ni oni koji su osvojili ukupno 10 posto glasova u tom mjestu.

Značajno je i pitanje zbog čega se o vome do sada šutilo, te zbog čega su i druge stranke na ovo pristajale jer su tako na neki način i sami prećutno, prepuštajući mandate velikim strankama, prvenstveno SDA i sami iznevjerili svoje glasače. Posebno je interesantno što su na to pristajali iz Stranke za BiH, koji su i sami u mnogim mjestima oštećeni, iako su dugogodišnji partneri SDA na lokalnom nivou, te čime je prepuštanje nadzora nad mjesnim zajednicama kompenzirano.

Statut Općine Lukavac mora biti usklađen sa važećim zakonskim propisima, a odgovornost za to imaju i Općinsko vijeće Lukavac koji donosi i mijenja Statut, ali i načelnik Općine Lukavac, koji kontroliše rad resornih službi koje su do sada omogućavale ovakvo manipulativno tumačenje volje građana.

Detaljniji prikaz možete pogledati u priloženim tabelama.

 

Komentari