Javna rasprava Lokal je platforma koju je pokrenulo Udruženje građana i građanki “Zašto ne” s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donositelja/ki odluka na lokalnom nivou.

 

Ova platforma pružit će građanima/kama Lukavca do sada najkompletniji uvid u rad gradske administracije i biti alat za otvorenu komunikaciju između gradonačelnika i građana/ki, putem koje će sve zainteresovane osobe moći postavljati direktna pitanja gradonačelniku, imati uvid u odluke i inicijative Grada, podnositi prijedloge i slično.

Vaša pitanja gradonačelniku možete uputiti korištenjem ovog linka: lokal.javnarasprava.ba/Lukavac/Vijecnik/199

Gradonačelnik Delić istakao je da je ova saradnja još jedan dodatni doprinos transparentnosti u radu Grada Lukavac: “Ovo je prilika da se na jedan kvalificirani način, sistematizirani, pruži mogućnost svakom građaninu da dođe do svog predstavnika i da delegira pitanja ili inicijativu i da dobije odgovor na to u javnom prostoru”.

Platformi bi se uskoro moglo priključiti i Gradsko vijeće Grada Lukavac, čiji će gradski vijećnici i vijećnice na nekoj od narednih sjednica imati mogućnost da se izjasne o potencijalnoj saradnji na projektu Javna rasprava Lokal.

U cilju promocije ove saradnje, RTV Lukavac je napravio prilog koji možete pogledati na ovom linku.

Komentari