Povodom protestne šetnje u Tuzli koju su organizovali radnici naše kompanije, želimo poručiti da su takvi protesti i odsustvo sa posla neosnovani, a da vlasnički problemi nisu u domenu radničkih prava i u ovom momentu u nadležnosti su suda.

Štrajkovi i protesti u situaciji kada se čine svi mogući napori za održavanje stabilne proizvodnje u vrlo promjenljivim i nepredvidim kretanjima na tržištu uporno šalju negativnu poruku o kompaniji, te drastično utiču na poslovanje što može dovesti u pitanje opstanak našeg privrednog giganta u cjelini. Sve ovo je rezultat određenih interesa da se destabilizuje kompanija i ekonomija regije, imajući u vidu da GIKIL doprinosi sa skoro 1% GDP-u zemlje i oko 2.5% izvozu Bosne i Hercegovine, sa platama većim od federalnog prosjeka za više od 20%, ne uključujući naknadu za topli obrok.

Posebno želimo istaći da su, pored proizvodnje, radnička primanja prioritet koji se ne dovodi u pitanje, što potvrđuje i činjenica da su kašnjenja i to polovine plate za jedan mjesec iz opravdanih razloga događala se prethodnih par mjeseci, ali u trajanju od samo jednog radnog dana. Ovo samo po sebi sigurno nije razlog za ekstremne mjere poput štrajka.

Istovremeno ističemo da se ograđujemo od svih neargumentovanih izjava i ispolitiziranih optužbi na račun rukovodstva i upravljačke strukture u kompaniji kao i neskrivenim planovima o GIKIL-u koje dolaze od pojedinaca, a koji zasigurno nisu u interesu radnika. Pozivamo sve zainteresirane strane da ne poduzimaju nikakve korake koji bi naštetili kompaniji utičući na dugogodišnje povjerenje koje je GIKIL mukotrpno gradio sa svojim poslovnim partnerima.

Komentari