Skupština TK - Arhiv (RTV Slon)
Skupština TK - Arhiv (RTV Slon)

Poslanici u Skupštini TK sutra će održati sjednicu hitnog karaktera sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Na sjednici će se razmatrati Informacija o stanju i pravnim sporovima između osnivača „GIKIL-a“ d.o.o. Lukavac, čiji je jedan od osnivača „KHK“ d.d. Lukavac.

Podsjećamo, radnici su nedavno održali i proteste pred zgradom Vlade TK tražeći rješavanje njihovih problema. Prema riječima premijera TK Bege Gutića, Vlada smatra da Ugovor o osnivanju zajedničke kompanije nije kvalitetno urađen.

Prije svega to se odnosi na lošu zaštitu državnog kapitala u GIKIL-u, a ugovorom je propušteno i da se obezbijedi pravna zaštita pred domaćim pravosuđem.

„Nije istina da ministar i ja ne želimo da se susretnemo sa radnicima i predstavnicima GIKIL-a, i da ne radimo ništa kako bi smo zaštitili kompaniju od daljeg propadanja. Kao prvo, pozvali smo istražne organe da ispitaju postojanje eventualnih krivičnih djela u GIKIL-u, sazvali Skupštinu Društva i pokušali preuzeti upravljačka prava nad kompanijom, notarski smo obradili sve odluke donesene na toj sjednici Skupštine, međutim sve naše aktivnosti nažalost trenutno su blokirane arbitražnim postupkom koji se vodi pred arbitražnim sudom u Beču, a zbog tog postupka, svoje postupanje u ovom predmetu zamrznuo je i Kantonalni sud u Tuzli. Samim tim onemogućen nam je upis vlasništva i preuzimanje kontrole u upravljanje kompanijom”, rekao je premijer Gutić i ponovio da Vlada ne podržava trenutnu Upravu u ovoj fabrici, ali da, obzirom da, zbog spomenutih sudskih postupaka ne može da formira novi Nadzorni odbor u kojem će imati većinu, Vlada nema mogućnost da je smijeni.

„Upravo je to razlog zbog čega smo na početku i pokrenuli cijelu priču oko utvrđivanja stvarnog vlasništva i preuzimanja kontrole nad kompanijom. Trenutni sudski postupak koji smo pokrenuli, a koji je zakočen arbitražnim postupkom, onemogućava nas da bilo šta konkretnije uradimo po ovom pitanju”, rekao je Premijer i dodao da su Vlada i sindikat u ovom procesu u potpunosti na istoj strani, ali da Vlada ne može uraditi ništa van zakonskih procedura.

„Dokaz da svim snagama želimo zaštititi GIKIL, njegovih oko 1.000 radnika i imovinu, jeste i nedavna odluka Vlade Tuzlanskog kantona. Osigurali smo finansijska sredstva i angažirali ekspertnu advokatsku kompaniju koja se bavi arbitražnim postupcima i međunarodnim privrednim pravom za odbranu naših interesa u arbitražnom postupku”, rekao je premijer Gutić.

U svom obraćanju pred oko 300 radnika GIKIL-a, premijer i ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović pozvali su Općinu Lukavac da izmiri svoja dugovanja prema GIKIL-u, a koja trenutno iznose približno koliko i iznos za jednomjesečnu plaću uposlenika u GIKIL-u.

Neophodno je i da odblokiraju izdavanje okolinske dozvole za ovu kompaniju, te time omoguće njen dalji rad, a time i egzistenciju za radnike i njihove porodice.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, premijer i ministar su radnike informisali da Vlada traži i potencijalnog strateškog partnera kojem će biti ponuđeno učešće u vlasništvu u GIKIL-u, a sve ukoliko indijski partner ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora o osnivanju zajedničke kompanije.

Tuzlanski.ba

Komentari