Povodom najavljenog zaustavljanja isporuke vode od strane JP Spreča, GIKIL d.o.o Lukavac obratio se saopštenjem za javnost koje prenosimo u nastavku!

Uprava Global Ispat koksne Industrije d.o.o Lukavac (GIKIL) je učinila sve moguće napore da riješi nastali problem vodosnadbijevanja, u saradnji sa premijerom i ministrima u Vladi Tuzlanskog kantona kao i načelnikom Opštine Lukavac.

U nedostatku bilo kakvog konkretnog prijedloga od JP RAD, kao i nakon nepojavljivanja rukovodstva JP Spreča na sastanku kojeg je sazvao načelnik Edin Delić, Uprava GIKIL-a je danas (2.11.2018.godine) donijela odluku da će JP Spreča iz tekućih sredstava biti plaćeno više od jedne mjesečne fakture, kako bismo izbjegli ne samo reduciranje i zaustavljanje isporuke vode GIKIL-u, nego i građanima Lukavca.

S tim u vezi, GIKIL će poduzeti sve preventivne mjere kako bi preduhitrili sigurnosne prijetnje, a nakon obezbjeđenja sigurnosno neometanog tehnološkog procesa za GIKIL, isporuka vode će biti nastavljenja i prema gradu Lukavcu.

Ponavljamo da GIKIL nije ni za kakve ishitrene korake, te podsjećamo da je u lancu problema najveći kamen spoticanja neplaćanje duga od strane JP RAD, koji GIKIL-u duguje oko tri miliona maraka za isporuku vodu, te da je tokom 2018.godine GIKIL-u plaćeno manje od pet posto fakturisanog duga i to putem kompenzacija.

 

Ovime ponovo želimo pokazati da GIKIL kao ozbiljna kompanija prihvata teret odgovornosti za isporuku vode građanima, te pozivamo i sve ostale strane, preduzeća „Spreča“ i “Rad“, uključujući i kantonalnu i opštinsku vlast, da se ponašaju odgovorno

Komentari