Zbog ozbiljnosti i hitnosti novonastale situacije po pitanju vodosnadbijevanja u Lukavcu,  Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac uputila je saopštenje za javnost koje prenosimo u cjelosti.

Građane Lukavca dužni smo obavijestiti da smo od JP Spreča d.d. Tuzla u petak, 26.10.2018. godine, zaprimili dopis u kojem nas obavještavaju da će od ponedjeljka (29.10.) započeti sa aktivnostima smanjenja isporuke industrijske vode za potrebe GIKIL-a i to postepeno u obimu od 50 posto, a u konačnici do potpunog obustavljanja isporuke, a sve zbog dugovanja GIKIL-a prema ovoj kompaniji u iznosu od oko 1,1 milion KM.

Javnosti je poznata činjenica da JP RAD Lukavac duguje GIKIL-u iznos od oko 3 miliona KM, od čega je u toku 2018. godine plaćen iznos manji od 5 posto od fakturisanog iznosa i to putem kompenzacija.

U svrhu rješavanja nastalog problema GIKIL je danas (30.10.) održao sastanak sa premijerom Vlade Tuzlanskog kantona, predstavnicima resornih ministarstava i predstavnicima JP Spreča. Međutim, na našu veliku žalost, zainteresovane strane danas nisu postigle dogovor kada je u pitanju problem isporuke industrijske vode za potrebe GIKIL-a.

S obzirom da će JP Spreča, zbog pomenutih dugovanja GIKIL-a, obustavljati snadbijevanje vodom, samim time i GIKIL će biti prisiljen da smanjuje isporuku vode, na isti način. To znači da, ukoliko se dogodi da od petka, 2.11.2018. godine, JP Spreča u potpunosti obustavi isporuku vode GIKIL-u, i  GIKIL će morati u potpunosti obustaviti isporuku vode gradu Lukavcu.

GIKIL ulaže sve napore u pronalaženju rješenja ovog problema, te se nadamo da će novonastala situacija biti jasnija nakon sastanka sa rukovodstvom JP RAD Lukavac i načelnikom Općine Lukavac kojeg smo sazvali za sutra ujutro.

GIKIL poziva na hitno rješavanje problema vodosnadbijevanja u Lukavcu

Komentari