Nakon što je potpisan ugovor sa ovlaštenom konsultantskom kućom, koja je zajedno sa stručnim licima iz kompanije, u najkraćem dozvoljenom roku, pripremila svu neophodnu dokumentaciju, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL) d.o.o. Lukavac danas je predat novi Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole.

Zahtjev je pripremljen prema primjedbama i sugestijama datim u prethodnom upravnom postupku vezanom za izdavanje obnovljene okolišne dozvole, te prema metodologiji propisanoj odredbama člana 54.a. Zakona o zaštiti okoliša, kao i drugim propisima iz oblasti zaštite okoliša i BAT preporukama EU.

“Podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je bio jedan od prioriteta, te je on, zajedno sa pratećom dokumentacijom i prilozima za pogone i postrojenja u sastavu proizvodnog kompleksa GIKIL, koju je zajedno sa nama pripremio ovlašteni konsultant, Institut „Kemal Kapetanović“ iz Zenice, danas i predat u prostorije Ministarstva. Ono što sada očekujemo jeste da nam nadležno Ministarstvo izda traženu obnovljenu okolišnu dozvolu, kako bismo stvorili uslove za odobravanje investicionih sredstava za finansiranje projekata vezanih za zaštitu okoliša, a koje smo predvidjeli popisom mjera i aktivnosti sadržanih u novom zahtjevu“, pojasnio je  menadžer za okoliš, Jasmin Imširović.

Svi detalji vezani za najvažnije aktivnosti na koje će se GIKIL obavezati biti će poznati nakon što okolinska dozvola konačno bude obnovljena, a kako je i navedeno u novoj aplikaciji, GIKIL stoji na raspolaganju svim nadležnim, zajedno sa konsultantskom kućom, za eventualne dodatne informacije i podloge u cilju ažuriranja postupka i izdavanja nove okolišne dozvole.

Komentari