Nakon što je potpisan ugovor o nabavci opreme renomiranog njemačkog proizvođača koja zadovoljava sve trenutne zahtjeve kako bh. zakonodavstva, tako i zakonodavstva EU, a implementacija projekta kontinuiranog mjerenja emisija u zrak započela u februaru 2018.godine, danas Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac može reći da je sistem mjerenja emisija u zrak instaliran i prolazi završna testiranja.

-Oprema je prema ranijim najavama tokom prošle sedmice puštena u probni rad koji traje 30 dana. Narednih dana radi se QAL 2 test (umjeravanje mjerne opreme) i nakon toga sva obavezna dokumentacija bit će predata u Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sa završetkom ovih aktivnosti, svi podaci monitoringa emisija u zrak GIKILa će biti kompilirani i dostupni za daljnju analizu i poboljšanja. Također, ovo je bio jedan od osnovnih zahtjeva Komisije za izdavanje okolinske  dozvole, te je GIKIL sa ovim sistemom ispunio ovaj uslov-  kazao je Jasmin Imširović, menadžer za okoliš.

Podsjetimo, sistem kontinuiranog monitoringa za mjerenje emisija omogućit će cjelokupno praćenje izvora i uzroka zagađenja, te samim time i utvrđivanje odgovornosti i pravovremenu reakciju u cilju smanjenja svake zabilježene prekomjerne emisije.

GIKIL i dalje ažurno nastavlja sa aktivnostima na realizaciji plana za siguran i okolinski prihvatljiv rad GIKIL-a koji obuhvata 45 projekata ukupne vrijednosti oko 5,7 miliona KM koje Uprava GIKIL-a planira realizirati u narednih 6 mjeseci, osim iznosa od 1 milion KM koji se izdvaja za čišćenje.

Također, GIKIL će uskoro podnijeti zahtjev za izdavanje okolišne dozvole uz pomoć certificirane konsultantske kuće za izradu zahtjeva u skladu sa sporazumom, a u toku su i aktivnosti na novim investicionim projektima koji će doprinijeti boljem ekološkom okruženju s ciljem zajedničkog rješavanja ključnih problematika sa kojima se svi suočavamo.

Komentari