Global Ispat Koksna industrija d.o.o Lukavac (GIKIL) želi dugotrajno riješiti problem snadbijevanja Lukavca vodom, poruka je sa sastanka kojeg su predstavnici Kompanije održali jučer (7.11.2018.godine) sa rukovodstvom javnog komunalnog preduzeća „Rad“.

Novi nastavak razgovora nastao je kao rezultat sastanka koji je nekoliko dana ranije upriličen kod opštinskog načelnika Edina Delića, na kojem su se obje strane usaglasile da se, u cilju zaštite interesa građana, zajedničko rješenje mora naći, te da se dugovi za isporučenu vodu od strane preduzeća„Rad“ moraju početi plaćati GIKIL-u.

GIKIL je, u izostanku bilo kakvog konkretnog prijedloga, iz tekućih priliva nastavio da plaća dug JP “Spreča“, te pozvao i sve ostale strane, prije svega “Rad“, na odgovorno ponašanje. Dok GIKIL duguje 1 milion KM „Spreči“, kompanija „Rad“ duguje GIKIL-u oko 3 miliona KM.

-Započeli smo novi dijalog sa rukovodstvom preduzeća „Rad“, i to je trenutno jedino što je novo i pozitivno u cijeloj ovoj priči. Dok Uprava GIKIL-a ulaže sve moguće napore, da pored obaveza koje imamo prema okolišu i trenutnim projektima, omogući neometanu isporuku vode građanima, preduzeće „Spreča“, na žalost, s druge strane putem pojedinih medijskih izjava upućuje i prijetnje dodatnim otežavanjem dobijanja okolinske dozvole GIKIL-u, što smatramo krajnje nekorektnim. Mi plaćamo svoje dugove i nastavit ćemo sa njihovim izmirivanjem, kao kompanija koja posluje ozbiljno i odgovorno, ali isto tako tražimo od preduzeća „Rad“ da plaća svoje obaveze. Imamo dosta tu još da usaglašavamo, i ovaj sastanak je dobar i ispravan put ka rješenju – kazao je Suad Imamović, izvršni direktor za zajedničke usluge u GIKIL-u.

 

Dogovoreno je da će se novi sastanak između rukovodstava GIKIL-a i preduzeća „Rad“ održati već početkom naredne sedmice, kada bi trebao biti jasan plan, način i rok otplate neizmerenih obaveza ovog preduzeća prema GIKIL-u. Sav novac koji bude uplaćen od kompanije „Rad“, GIKIL će također uplatiti „Spreči“.

Komentari