Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao žuti meteoalarm za veći dio Bosne i Hercegovine jer je prognozirana akumulirana količina padavina između 15 i 50 litara po metru kvadratnom, navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u Federaciji BiH tokom protekla 24 sata.

Vodostaji rijeka u blagom porastu

Na području Tuzlanskog kantona vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 199,38 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo povećan za 18 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 65,20 m3/s.

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07.00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je: Bosanski Brod – 390 cm (normalno stanje), jučer 348 cm, Bosanski Šamac – 320 cm (normalno stanje), jučer 204 cm, Orašje – 516 cm (normalno stanje), jučer 403 cm.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona nivo rijeke Drine, izmjeren jutros u 08.00 sati, na mjernoj stanici u Goraždu iznosio je 122,76 centimetara i u blagom je porastu. Jučer u istom periodu iznosio je 92,29 cm.

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojski kantona usljed padavina znatno je povećan. Za sada nema izlijevaja rijeka iz svojih korita.

Komentari