Utorak, 4. jula započela je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj je prvobitno predloženi dnevni red sa 19. tačaka izmijenjen te je nakon trosatne rasprave uvrštena nova tačka dnevnog reda kojom se odlučivalo o smjeni UO JZU Dom zdravlja Lukavac i imenovanje privremenog UO JU Centar za socijalni rad Lukavac i JP Rad Lukavac. Nakon višesatne rasprave, usvojen je dnevni red na kojem su povučene tri tačke te je u konačnici sa 17 glasova za, 10 protiv i tri suzdržana glasa usvojen dnevni red 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac.

Prvog dana vijećanja razmatrano je nekoliko tačaka dnevnog reda, a rad sjednice otpočeo je usvojenem Zapisnika proteklih redovnih sjednica OV Lukavac održanih u maju 2017. godine. U nastavku, razmatran je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prezu na promet nepokretnosti što su vijećnici jednoglasno odbili smatrajući da bi to bio udar na građane.

U nastavku razmtaran je Periodični izvještaj o izvršenju budžeta Općine Lukavac u periodu 01.01. – 31.03.2017. godine, a izvještaj je usvojen jednoglasno bez polemisanja. Vijećnici su vodili diskusiju o  Nacrtu i utvrđivanju  prijedloga Odluke o javnim parkiralištima Općine Lukavac koja je završena odlukom da se provede javna rasprava kojom će biti uvršteni prijedlozi i sugestije.

5. tačka d.r. 9. redovne sjednice OV Lukavac, Razmatranje  prijedloga  i donošenje Odluke  o finansiranju  političkih  subjekata  koji participiraju  u OV-u Lukavac oduzela je mnogo vremena i energije. Demokratska fronta, Dosta je bilo, Ujedinjeni za  Lukavac i Savez za bolju budućnost BiH, vodio se zajedničkim stavom kojim će podržati Odluku  uz izmjenu  da se  finansiranje predviđeno za političke partije umanji za 50 posto, tako da se planirani iznos  kojim bi se finansirali politički subjekti usmjeri za stipendiranje učenika i socijalne slučajeve. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali ostali vijećnici donesena je odluka da se prijedlog  vrati na doradu kako bi se nivelisala mišljenja i stavovi.

Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta  u državnom vlasništvu putem neposredne pogodbe završeno je sa 29 glasova za i jednim glasom protiv.

Na prijedlog Kluba SDA, 9. redovna sjednica OV Lukavac je prekinuta i nastavljena u četvrtak u 18 sati, a početak sjednice propraćen je velikom posjetom građana, gostiju koji su svojim prisustvom, sjednici OV Lukavac dali sasvim drugačiju dimenziju od one koja priliči glavnom predstavničkom tijelu građana općine Lukavac.

Početkom sjednice usvojen je dnevni red sa 4. tačke, od kojih je posebnu pažnju plijenila Odluka o smjeni UO JZU Dom zdravlja Lukavac. U nastavku sjednice, donesena je Odluka od pristupanju izrade urbanističkog projekta gradske poslovne stambeno rekreativne zone Bare. Potrebnu većinu za usvajanje dobile su Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu i pokretanju aktivnosti za izradu Programa energetske efikasnosti.

Nakon nepunih 60 minuta rada i relativno komotnog toka sjednice na red dolazi razmatranje Odluke o razrješenju Upravnog odbora Doma zdravlja te imenovanje privremenog UO Centra za socijalni rad i JP Rad Lukavac.

Početkom rasprave riječ je dobio Adnan dr. Aljukić, predsjednik UO JZU Dom zdravlja Lukavac koji je za govornicom upoznao prisutne o svojoj biografiji i načinu djelovanja UO kojim presjedava protekla dva mjeseca te iskoristio priliku da demantuje navode koje je iznio Nezavisni strukovni sindikat na nedavno održanoj konferenciji za medije.

Adnan dr. Aljukić
Adnan dr. Aljukić

Aljukić je obrazložio način na koji je stekao medicinsko obrazovanje i način zaposlenja u JZU Dom zdravlja Lukavac, kao rezultat stipendije dodijeljene od Seada Hasanhdožića. Rasprava je nastavljena obraćanima za govornicom vijećnika SDP-a, SBB-a, DF-a koji su u više navrata tražili da predlagač obrazloži tačku dnevnog reda kojom se traži smjena Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac,a obzirom da je predlagač odbio dati obrazloženje uslijedio je niz pauza od po 30 minuta koje su tražili predsjednici klubova SDP, Dosta je bilo, DF i SBB BiH. Tokom rasprave, vijećnik Zijad Mašić iznio je prijedlog da se sporna tačka povuče sa dnevnog reda te da se zakaže tematska sjednica na kojoj će se odlučivati o radu UO JZU Dom zdravlja Lukavac, ali prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Nakon višesatne rasprave i ukazivanja pojednih vijećnika, sekratara, načelnika i gostiju na kršenje poslovnika i zakona na što se predsjedavajući OV Lukavac, Mehmed Suljić oglušio, prijedlog je dat na glasanje što je izazvalo nemile scene, verbalne sukobe zbog čega su intervenisali i službenici PU Lukavac.

U nastavku je sprovedeno pojedinačno izjašanjavanje vijećnika nakon čega je smijenjen Upravni odbor JZU Dom zdravlja Lukavac sa 16 glasova za, 10 protiv i četiri suzdržana glasa.

Načelnik općine Lukavac, Edin Delić, sinoćnu sjednicu OV Lukavac prokomentarisao je kao flagrantno kršenje poslovnika i zakona od strane predsjedavajućeg i ekipe vijećnika predvođene SDA.

Delić je najavio da će tražiti preispitivanje Odluke kojom je smijenjen zakonski izabran UO JZU Dom zdravlja Lukavac te da će poduzeti sve odgovarajuće pravne mjere koje su u njegovoj nadležnosti.

U nastavku je slijedilo imenovanje privremenog UO JZU Dom zdravlja Lukavac kojem nisu pristvovali vijećnici Kluba SDP, DF, SBBBiH, Dosta je bilo i LDS BiH i općinski načelnik, koji su ranije napustili sjednici OV Lukavac.

Preostali broj vijećnika omogućio je kvorum te je sjednica nastavljena prilikom čega je imenovan UO  Centra za socijalni rad i JP Rad Lukavac i usvojena Odluka o izradi regulacionog plana Sisecam Soda Lukavac. Preostalih 17 vijećnika dalo je suglasnost za prijedlog Poslovnika o radu Komisije za statut, propise i i zaštitu prava i sloboda građana, Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. i Plan poslovanja za 2017. Veterinarske stanice Lukavac.

Snimak drugog dijela sjednica koja se počela u četvrtak u 18 sati, a završila nešto poslije 3 sata ujutro možete pogledati u programu Radio-televizije Lukavac u petak od 20 sati, a kompletan snimak prvog i drugog dijela 9. redovne sjednice OV Lukavac također možete pogledati u programu RTV Lukavac u subotu, 8. jula sa početkom u 10 sati.

Komentari