Danas je u sali za sastanke Općine Lukavac,  potpisana zajednička izjava o saradnji za dobrobit djece na lokalnom nivou, u cilju unapređenja dobrobiti djece, te jačanja međusobne saradnje u zaštiti djece od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Glavni akteri, potpisnici izjave su pored Općine Lukavac, predstavnici: osnovnih i srednjih škola sa područja općine, PU Lukavac, Centra za socijalni rad, organizacije civilnog društva koji rade s djecom i imaju iskustvo u radu s njima, Islamske zajednice, Radio-televizije Lukavac, Doma zdravlja.

Izjava koja je danas potpisana, znači saglasnost u jačanju međusobne saradnje i sistemske povezanosti, sa ciljem unapređenja usluga u rješavanju pitanja i problema koji su od najboljeg interesa za djecu, te jačanje povezanosti zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite djece i svih drugih pitanja koja se tiču dobrobiti djece u svim oblastima njegovog razvoja. U konačnici, neophodno je kreirati zajedničku viziju dobrobiti i zaštite djece, te zajedničkim naporima raditi u ostvarenju vizije sve u cilju sveukupnog poboljšanja statusa djece u lokalnoj zajednici.

Načelnik Edin Delić koji je potpisao zajedničku izjavu u ime Općine Lukavac, istakao je da u našoj okolini ima mnogo problema koje je moguće riješiti, samo ih treba na vrijeme uočiti. „Sigurno je da ćemo mnogo bolje rješavati i probleme i ispravnije gledati i na ekologiju i na radna mjesta i na industriju i sve ostalo, ako budemo to posmatrali iz ugla da li je to dobro za djecu. Sa ponosom se može reći da je Lukavac već prepoznatljiv po nekoliko organizacija koje su usmjerene na rad sa djecom. Izjava koju smo potpisali suštinski nije neka norma koja nas treba pritiskati, to je moralna obaveza da ovo pitanje tretiramo sa dužnim poštovanjem“.

Svoje zadovoljtsvo današnjim okupljanjem, iskazala je Nina Zupan iz organizacije World Vision.

„Grupa za dobrobit djece počela je sa radom početkom ove godine. Meni je drago da grupu čini veliki broj predstavnika i predstavnica javnih institucija i organizacija civilnog društva. S ponosom mogu reći da preko trideset članova i članica čine tu grupu, da su pored ovih predstavnika, tu i omladinske organizacije koje djeluju na području općine Lukavac. Kad je u pitanju grupa za dobrobit djece, u prethodnom periodu radilo se na prioritetima u zajednici, mapirani su svi problemi koji se tiču djece i mladih, tako da u ovih godinu dana, mi smo radili na aktivnostima kako bismo poboljšali položaj djece i mladih na području općine Lukavac. Realizacijom plana aktivnosti koji su pisani od strane predstavnika grupe za dobrobit djece, krenuli smo sa malim projektima. Jedan od projekata koji smo realizirali je nabavka klima uređaja kako bi se poboljšali uslovi za djecu i predškolske i školske djece u obdaništu, kako u zimskom, tako i u ljetnjem periodu. World Vision je inicirao okupljanje svih aktera, a sve dalje aktivnosti na dobrobiti i zaštiti djece u cilju poboljšanja njihovog statusa u lokalnoj zajednici”, kazala je Nina Zupan iz Wordl Vision

Bitno je istaći da poziv za aktiviranje u ovoj grupi je i dalje otvoren i priključiti se naknadno mogu i svi oni koji iskažu interes za aktivnosti kojima je glavni cilj dobrobit djece.

Komentari