Članovi Predsjedništva Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac su prošle sedmice posjetili Fabriku cementa Lukavac i razgovarali o korištenju alternativnih goriva u njenim postrojenjima i drugim ekološkim pitanjima. Sastanak koji je inicirao menadžment Lukavac Cementa je održan s ciljem da se dodatno pojasni ali i na licu mjesta pokaže način korištenja goriva iz otpada.

 

U posljednje vrijeme su se na području općine Lukavac pojavile određene sumnje ekoloških udruženja i samih građana da se u lukavačkoj cementari zbrinjavaotpad sumnjive kvalitete i da korištenje ove vrste goriva predstavlja opasnost za ljude i okolinu. Upravo iz tog razloga je uslijedio poziv i organizirana ova posjeta u Fabrici cementa Lukavac.

Generalni direktor Stjepan Kumrić je tom prilikom predstavnicima Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac objasnio da se sve poslovne i proizvodne aktivnosti sprovode isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom i dodao:

U pogonima naše fabrike instalirana je trenutno najmodernija tehnologija a korištenje alternativnih goriva je strogo definirano u skladu sa našom važećom Okolinskom dozvolom čijih odredbi se moramo strogo pridržavati. Stalno radimo na tome da objasnimo sve prednosti njihove upotrebe, jer želimo da imamo savremenu industriju koja zapošljava veliki broj radnika. Naša odgovornost je da pratimo i primjenjujemo trendove u ovoj industriji u svrhu očuvanja zadravlja ljudi i okoliša. Fabrika cementa postoji više od 45 godina u Lukavcu, a u zadnjih 20 godina su izvršena ogromna ulaganja i naša fabrikadanas sigurno spada među najmodernije cementare u Evropi. Moramo biti svjesni da ističe vrijeme korištenja nafte i ostalih fosilnih goriva ako želimo da zaustavimo klimatske promjene i zagrijavanje naše planete. Neophodno je uvođenje novih alternativnih izvora energije, a mi pionirski to činimo u BiH već nekoliko godina. Koristimo određene, strogo kontrolirane vrste otpada kao energiju za naša postrojenja,i to u skladu sasmjernicama i direktivama EU. I uspjeli smo, štedimo fosilna goriva i konstantno radimo na implementiranju mjera za smanjenje CO₂ emisija, što je inače plan do 2030. kako u Evropitako i u cijelom svijetu“.

Predstavnici Foruma su tokom sastanka otvoreno i konkretno iznijeli svoje stavove o kojima se konstruktivno raspravljalo. Jednoglasno su usvojeni i zajednički zaključci kojima se želi obezbijediti transparentna međusobna saradnja i garancija sigurnosti za sve građane na području Lukavca. Tako će Fabrika cementa Lukavac podatke o kontinuiranom mjerenju emisija koje redovno dostavlja nadležnim institucijama ubuduće dati na uvid i Forumu, dok će podaci o dnevnim emsijama građanima biti dostupni na displayu isped fabrike.

Komentari