Edin Delić - načelnik općine Lukavac

Nakon što je u petak održana konferencija za medije Stranke za BiH Lukavac prilikom čega je zatražno da se javnost upozna sa svim elementima presude protiv Općine Lukavac za „nezakonito bogaćenje“ (napomena: kvalifikacija iz sudske presude) u iznosu od 1,7 miliona KM, putem društvene mreže oglasio se i načelnik Općine Lukavac, Edin Delić:

Na PRESS konferenciji Općinski odbor Stranke za BiH, između ostalog, uputio zahtjev meni kao načelniku Općine Lukavac, da se potpuno razjasni geneza događaja vezanih za presudu Kantonalnog Suda u tužbi protiv Općine Lukavac u procesu pokušaja izgradnje kantonalne deponije čvrstog otpada na području Tuzlanskog kantona.

Koristim priliku da se zahvalim Stranki za BiH što se odlučila uputiti ovakav zahtjev i time otvorila proces po kome sam već poduzeo mjere odmah nakon što je zahtjev upućen prema organima Općine. Nije moguće dati sve odgovore koje traži Stranka za BiH u ovako kratkom roku, a djelimični ili nepotpuni odgovori samo će dodatno usložniti nastalu situaciju.

Formirao sam Komisiju u Općini Lukavac koja ima zadatak dokumentovati i temeljito odgovoriti zahtjevima Stranke za BiH, te sačiniti izvještaj u kome će se naći sve činjenice koje su nam neophodne danas, ali i u vremenu koje je pred nama.

Radi se o veoma obimnoj dokumentaciji koju je nužno detaljno i temeljito analizirati, te molim javnost za strpljenje. Takođe molim da vodimo računa o tome da niko ne može biti kriv bez valjanih dokaza i zakonske procedure. Komisija je dobila nalog da ne iznosi nikakve podatke niti tumači činjenice do kraja rada, a onda će Izvještaj biti upućen Općinskom vijeću Lukavac.

Cjelovita istina je potrebna svima, te smatram da je ovakav zahtjev Stranke za BiH upravo ono što izabrani narodni predstavnici trebaju činiti: boriti se za zakonitost.

U želji da doprinesem smirivanju tenzija i traženju rješenja od interesa za razvoj naše Općine nisam se bavio dokumentacijom spomenutog sudskog spora, znajući da bi takvo postupanje moglo biti dodatno tumačeno kao „izazivanje novih sukoba“.

Ovako imamo situaciju da je stranka koja čini danas većinu u Općinskom vijeću potpuno legitimno, moralno i u skladu sa zakonom uputila zahtjev da se sačini objektivan izvještaj i takav predoči javnosti.

Nadam se da će i ovaj moj stav biti potvrda da ću ja, kao načelnik, uvijek povući pravni mehanizam koji imam u okviru svojih ovlasti da zaštitim zakonitost u našem radu bez obzira od koga taj zahtjev dolazi.

Komentari