Upravni odbor Udruženja BH novinari donio je odluku o formiranju Fonda za odbranu novinara i svih drugih medijskih profesionalaca pred sudovima, koji su tuženi za klevetu ili su žrtve drugih vrsta pritisaka, fizičkih napada, prijetnji i ugrožavanja sigurnosti tokom obavljanja novinarskih zadataka.

Kod bosankohercegovačkih sudova trenutno se vodi više od 170 suđenja za klevetu, kao i desetine radnih i krivičnih sporova povezanih s kršenjem novinarskih prava i medijskih sloboda, a sami novinari i mediji nisu u mogućnosti finasirati sudske troškove i zastupanje advokata, istaknuto je na zasjedanju UO BH novinara.

Inicijalna sredstva za ovaj fond bit će osigurana kroz sredstva Linije za pomoć novinarima (FMHL), donatorska sredstava i pojedinačne priloge medija, čiji su urednici i novinari žrtve pritisaka i kršenja prava na slobodu izražavanja, zaključili su članovi uprave BHN.

Oni očekuju da će rad Fonda i njegovu dugoročnu održivost podržati medijski profesionalci iz cijele BiH koji su, zahvaljujući advokatima i pravnoj pomoći FMHL, uspjeli riješiti sudske sporove u svoju korist sa novčanom odštetom.

Uplatom pet posto od novčanog obeštećenja novinari i urednici će solidarno pomoći jačanju Fonda i doprinositi efikasnijoj pravosudnoj zaštiti svojih kolega, mišljenje je članova UO BHN.

Članovi UO BHN su također donijeli odluku da se cjelokupni iznos godišnje članarine transferira u BHN Fond solidarnosti i podijeli kao jednokratna novčana pomoć novinarima koji su ostali bez posla, trebaju sredstva za liječenje ili se iz drugih razloga nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Novinari iz cijele BIH, koji spadaju u jednu od ove tri kategorija, moći će aplicirati za sredstva BHN Fonda solidarnosti, prenosi Fena.

Na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu, članovi BHN uprave su počeli izradu Strategije za razvoj udruženja u periodu od 2016. do 2020. godine, s fokusom na jačanje mreže novinarskih klubova i zaštitu novinara u lokalnim zajednicama, unapređenje međunovinarske solidarnosti i pravne zaštite novinara, kao i poboljšanje zakonskog okvira za rad medija u cijeloj BiH, saopćeno je iz Udruženja novinara.

FENA

Komentari