Fabrika cementa Lukavac kao društveno odgovorna kompanija nastavlja svoju dugoročnu kampanju »U prijateljstvu s prirodom«, te u skladu sa Odlukom Uprave broj 085/2020 od 5.2.2020. godine, objavljuje poziv za prikupljanje prijedloga projekata za dodjelu donacija i sponzorstava, koje će odobravati u skladu sa budžetom predviđenim za ove namjene u 2020. godini.

Pozivamo sve obrazovne ustanove i registrovana udruženja sa područja Opštine Lukavac, koja svojim radom promovišu zaštitu okoliša, sprovode društveno korisne i kreativne projekte iz oblasti ekologije, sporta, obrazovanja, humanitarnog rada, te podstiču razvoj ekološke svijesti, da prijave svoje projekte i programe. Prednost će imati projekti namijenjeni mladim naraštajima, uz promociju njihovog zdravog načina života, u druženju s prirodom i brige o njoj, kao i svi oni koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i uslova življenja u lokalnoj zajednici.

Za prijavu projekta/programa potrebno je popuniti prijavni obrazac, te isti dostaviti na e-mail adresu:

[email protected]
Predmet: »Donacije/sponzorstva 2019 – prijava projekta«

Poziv za prijem prijedloga projekata otvoren je od 10.02. do 29.02.2020. godine.

Preuzmite obrazac za prijavu klikom na link: Obrazac-donacije-i-sponzorstva_prijavni-obrazac_2020.

Komentari