Možete li se ukratko predstaviti i ispričati Vašu karijernu priču?

 

 

Zovem se Emir Emić, inženjer sam elektrotehnike. Nakon završenog školovanja odradio sam pripravnički staž u Sisecam Soda Lukavac u mjerno – regulacionom odjelu, u trajanju od godinu dana. Zatim sam prešao u firmu AHM d.o.o. Lukavac, gdje radim i danas. Kako je rasla firma tako i ja sa njom. Na početku sam bio jedini električar, zatim sam radio na poziciji inženjera, potom kao voditelj elektro odjela i odnedavno obnašam funkciju tehničkog direktora firme.

Predstavite nam Vašu kompaniju i kratak historijat njenog razvoja?

Firma je osnovana 2013. godine sa prvobitnim sjedištem u Sarajevu pod nazivom AHM Trade Sarajevo. Kroz godinu dana, kompanija mijenja adresu sjedišta iz Sarajeva u Lukavac, kao i naziv u AHM Lukavac. Od osnivanja pa do danas, osnovna djelatnost kompanije bila je proizvodnja i popravka mašina namijenjenih industriji kartonaža.

Naš najprodavaniji proizvod je mašina INTER-HST. Ova mašina dodaje novu vrijednost kartonskoj ambalaži čineći zatvaranje i otvaranje kartonske ambalaže znatno lakšim. Mašina transportuje karton, nanoseći na tačno predviđenim mjestima (teartape) samoljepljivu traku koja služi za otvaranje kartonskih ambalaža, nanosi topli lijepak koji služi za lakše zatvaranje kartonskih ambalaža, te silikonsku traku preko lijepka.

Šta su najveći uspjesi Vaše kompanije u posljednje 3 godine?

Prošle godine smo lansirali novi tip mašine pod nazivom OPTI-FOLD. Ova mašina je specijalizovana za savijanje i lijepljenje kartona na više uglova a sve u cilju oblikovanja gotove kartonske kutije spremne za pakovanje.

Na koji način Vi radite na Vašem profesionalnom usavršavanju i šta preporučujete rukovodećem i stručnom kadru u tom smislu?

Naša firma se trenutno nalazi u tranziciji. Pokušavamo da iz režima rada gdje „svi rade sve“ pređemo u sistem organizovane proizvodnje i poslovanja. Shodno tome idemo na edukacije a i pozvali smo stručnu pomoć, konsultante, koji će nas usmjeriti i pomoći nam da napravimo održiv sistem. Rukovodećem i stručnom kadru bih se zahvalio na razumijevanju i podršci da se odvažimo na jedan ovakav korak.

Šta mislite o odlivu radno sposobnog stanovništva iz naše zemlje i koja je Vaša preporuka za usporavanje tog procesa i zadržavanje tih ljudi u našoj zemlji?

Sigurno da je to poražavajuća činjenica za svaku državu. Teško je suditi bilo kome ko se odluči na taj potez. Ali svi mi idemo tamo gdje mislimo da je bolje. Ja se iskreno nadam da tamo ljepše žive i da su zadovoljniji, a ne da „preživljavaju“. Također se nadam da će naučene vještine i znanja jednog dana donijeti u našu zemlju i iskoristiti na način da se i naša industrija razvija.

Preporuka za usporavanje procesa odlaska stanovništva je edukacija poslodavaca. Da shvate koliko su im bitni radnici i da ih tako i vrijednuju. Zadovoljan radnik neće razmišljati o odlasku. Također i radnik se treba edukovati i napredovati da bi bio cijenjen od strane poslodavca.

Gdje vidite sebe za 5 godina, a gdje kompaniju u kojoj radite?

AHM d.o.o. će razviti još tri nova proizvoda sa kojim ćemo izaći na tržište. Vidim da ćemo pored industrije kartona intenzivnije razvijati mašine i iz drugih industrija, rado ću biti podrška razvoju kompanije i u narednim godinama.

 

Izvor: Pit.ba

Komentari