Članovima Socijaldemokrata BiH postala su dva eminentna profesora, hirurga sa Klinike za hirurgiju UKC Tuzla. Doktori Delibegović i Pašić su u Socijaldemokratama BiH, u njenom rukovodstvu i članstvu koje iz dana u dan stalno raste  prepoznali ljude koji mogu da mijenjaju našu stvarnost i da unaprijede medicinu u BiH. Vrhunski rezultati ova dva profesora, samoprijegor i lična prijateljstva sa najprominentnijim hirurzima u Evropi i svijetu, daju nam garanciju da možemo imati bolju i dostupniju vrhunsku hirurgiju.

Dijeleći isti svjetonazor, imajući ista politička stremljenja, zajedničkim naporima idemo prema boljoj budućnosti!

Prof.dr.sc. Samir Delibegović, šef odjeljenja Proktologije, Klinike za hirurgiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, redovni profesor na Katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Predsjednik „Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine.“

Jedan od začetnika moderne, laparoskopske hirurgije u Bosni i Hercegovini, član Edukacionog komiteta Evropskog udruženja Endoskopskih hirurga (EAES), član Američkog udruženja hirurga (ACS). Autor više knjiga i naučnih radova, urednik u više međunarodnih časopisa.

Prof.dr. sc. Fuad Pašić, šef odjeljenja opšte i abdominalne hirurgije, Klinike za hirurgiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, vanredni profesor na Katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Predsjednik državnog Udruženja „Društvo za debljinu u BiH”.

Jedan od vodećih barijatrijskih hiruga Jugoistočne Evrope, koji je ovu vrstu hirurgije uveo na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla, te se u Bosni i Hercegovini ova grana hirurgije samo radi u Tuzli. Autor više knjiga i naučnih radova, urednik u više međunarodnih časopisa.

Komentari