Savez gradova i Općina u FBiH u saradnji sa UNDP-om, putem projekta ILDP, dana  02.11.2021. godine, u sali Policijske uprave  Lukavac održao je edukaciju na temu „Planiranje i upravljanje razvojem“.

 

Ciljana grupa bili su prvenstveno vijećnici Općinskog vijeća Lukavac, uključujući i članove komisija  koje imaju značajnu ulogu u procesima koji se odnose na izradu, usvajanje i praćenje implementacije Strategije razvoja te uposlenici općine .

U okviru seminara obrađene su teme:

  • Pozadina i specifičnosti sistema upravljanja razvojem jedinice lokalne samouprave
  • Ciljevi održivog razvoja i njihova integracija u planske okvire
  • Ključni aspekti i procesi upravljanja i uloga Općinskog vijeća
  • Uloga radnih tijela Općinskog vijeća u upravljanju razvojem
  • Utvrđivanje liste poboljšanja koju treba uvesti i primijeniti u pogledu uticaja izabranih zvaničnika na planiranje i upravljanje razvojem“

 

Komentari