Služba za komunalno-stambene poslove je JKP “Rad” Lukavac uputila dopis 29.09.2020. godine i urgenciju 02.11.2020. godine, a vezano sa dugovanjima ovog preduzeća prema Agenciji za vodno područje rijeke Save, na koje do momenta objavljivanja ove vijesti još Služba još nije dobila nikakve odgovore niti dokaze o postojanju/nepostojanju duga.

 

Dopis i Urgenciju možete pogledati na sljedećim linkovima:

Dopis JP Rad – dugovanje prema Agenciji za vodno područje rijeke Save

Urgencija JP Rad – dugovanje prema Agenciji za vodno područje rijeke Save

Komentari