JU Dom zdravlja Lukavac Foto: www.dzlukavac.com
JU Dom zdravlja Lukavac - Foto: www.dzlukavac.com

U skladu sa naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite, kao i uputama kantonalnog Kriznog štaba, Krizni štab JZU Dom zdravlja Lukavac poduzeo je slijedeće mjere, a u skladu sa sve povoljnijom epidemiološkom situacijom:

 

1. Aktiviranje programa vakcinacije (obavezna najava za termin )
2. Proširenje usluga korisnicima zdravstvene zaštite u Službi porodične medicine i konsultativno-specijalističkoj službi. Ova mjera podrazumijeva veći prihvat pacijenata, ali i dalje uz obaveznu telefonsku najavu –konsultaciju sa ljekarima porodične medicine
3. Ustanova je proširila usluge koje se odnose na izdavanje ljekarskih uvjerenja za posao, ljekarskih uvjerenja za vozače, za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kao i ugovaranje sistematskih pregleda.
4. Služba za mikrobiologiju i laboratorijsku dijagnostiku rade sve ranije pretrage uz obaveznu uputnicu ordinirajućeg ljekara

S obzirom da se očekuje kontinuitet i normalizacija pružanja zdravstvenih usluga kako u našoj ustanovi, tako i u Kliničkom centru Tuzla, molimo sve naše pacijente za strpljenje i razumijevanje, a koje se odnosi na racionalan dolazak u Ustanovu svih onih kojima je potrebna zdravstvena zaštita.

Svi uposlenici Ustanove su svjesni nagomilanih problema u pružanju zdravstvenih usluga, ali prednost treba dati onima koji imaju tešku kliničku sliku ili potvrđenu onkološku dijagnozu.

Molimo sve naše građane da pri dolasku u našu ustanovu obavezno poštuju mjere higijene, socijalne distance i nošenje ličnih zaštitnih sredstava (maska i rukavice).
Računajući na razumijevanje i podršku, kao i smirivanje pandemije, očekujemo normalizaciju rada naše Ustanove.

Dežurni telefoni za sva eventualna pitanja su:
– Služba hitne medicinske pomoći – 035 / 553 – 394 ili 124 ( non stop)
– Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu – 035 / 367 – 334 ( od 07,00-15,00 sati)
Svi ostali brojevi telefona naših Službi nalaze se na facebook stranici JZU Dom zdravlja Lukavac.

Komentari