JZU Dom zdravlja Lukavac - Foto: RTV Lukavac
JZU Dom zdravlja Lukavac - Foto: RTV Lukavac

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Lukavac je u saradnji sa Općinom Lukavac u skladu sa Odlukom Općine Lukavac broj: 02-45-4443/20-1 od 02.09.2020. godine, izvršila nabavku medicinske opreme i to jednog spirometra, dva EKG aparata i jednog putničkog motornog vozila u ukupnom iznosu od 38.251,98 KM.

 

Preostali iznos od 1.748,02 KM će posebnom Odlukom Općinskog načelnika biti utrošen za nabavku zaštitne opreme za potrebe JZU Dom zdravlja Lukavac.

Općina Lukavac na ovaj način nastoji doprinijeti kvaliteti rada JZU Dom zdravlja Lukavac kako bi građani općine Lukavac imali što bolje zdravstvene usluge.

Komentari